Chính Sách Bảo Mật và Quyền Riêng Tư Dữ Liệu

Thông báo về Quyền riêng tư The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (“HSH”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) đã cập nhật Chính Sách Bảo Mật và Quyền Riêng Tư Dữ Liệu (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”). Chính Sách Quyền Riêng Tư được cập nhật sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 3 năm 2023. Vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu này (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) quy định cách The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited và các công ty thuộc tập đoàn cũng như các đơn vị trực thuộc (“Tập đoàn HSH”, “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (nghĩa là bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể được sử dụng để xác định bạn với tư cách là một cá nhân). Bạn có thể xem danh sách các công ty thuộc Tập đoàn HSH bằng cách nhấn vào đây.

Trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, “The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited”, “Tập đoàn HSH” hoặc “chúng tôi” tham chiếu đến chủ thể chịu trách nhiệm xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, thường là chủ thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (ví dụ: nhà điều hành trang web thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn).

Chính Sách Quyền Riêng Tư này nhằm đảm bảo bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến bạn khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi và thực hiện các quyền của cổ đông công ty. Trường hợp bạn có bất kỳ góp ý hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu trong mục 6 “Liên Hệ Với Chúng Tôi” và các phụ lục có liên quan. Bạn có thể nhấn vào đây để tìm các trang web và trang mạng xã hội của chúng tôi, nơi bạn có thể tìm kiếm Khách sạn và/hoặc nhà hàng Peninsula hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác mà chúng tôi điều hành hoặc cung cấp.

Xin lưu ý rằng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất kỳ trẻ vị thành niên nào dưới 18 tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trừ khi được nêu rõ trong phần mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Chúng tôi không có chủ ý lôi kéo hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ Vị Thành Niên, trừ khi thông tin đó được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tự nguyện cung cấp hoặc đồng ý. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không để Trẻ vị thành niên dưới sự giám hộ của bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ cho chúng tôi mà không có sự cho phép của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, xử lý và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Trẻ Vị Thành Niên, vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Trẻ Vị Thành Niên. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ Vị Thành Niên, vui lòng đọc và chọn có đồng ý Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Trẻ Vị Thành Niên hay không trước khi chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Trẻ vị thành niên với chúng tôi

Bằng cách cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý và sử dụng dữ liệu được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và đã nhận được sự cho phép tương ứng (nếu được quy định). Nếu Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết và các biện pháp bảo vệ tương ứng đối với các mục đích bổ sung này theo luật và quy định hiện hành.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao gồm thông tin chung và chi tiết kỹ thuật về các bước chúng tôi thực hiện để tôn trọng sự quan tâm về quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đã tổ chức và biên soạn Chính Sách Quyền Riêng Tư theo các quy trình chính và phạm vi xử lý thông tin để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mà bạn quan tâm nhất.

 1. Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập
 2. Cách chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân
 3. Cách chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân
 4. Cách chúng tôi truyền tải, bảo vệ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân
 5. Quyền của bạn
 6. Liên hệ Chúng tôi
 7. Cookies
 8. Thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư
 9. Các trang web khác

Phụ lục I: Quy định cụ thể tại địa phương – dành cho cư dân ở California và Nevada
Phụ lục II: Quy định cụ thể tại địa phương – dành cho cá nhân ở Trung Quốc

1

Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập

1.1 Chúng tôi có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân sau đây về bạn.

 1. Thông tin cá nhân về bạn ► thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được từ các kênh công khai, bao gồm tên, tùy chọn ngôn ngữ, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ (cư trú và/hoặc giao hàng) và hồ sơ lịch sử giao dịch của bạn với chúng tôi;
 2. Thông tin đăng ký tài khoản với chúng tôi ► tên người dùng và mật khẩu mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản “My Peninsula”, “Peninsula Perfect Companion” hoặc “Mobile PenKey Concierge”;
 3. Thông tin thanh toán của bạn ► thông tin thanh toán của bạn như thông tin thẻ tín dụng (bao gồm số thẻ tín dụng, mã và ngày hết hạn) và chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn;
 4. Sự trao đổi liên hệ của chúng tôi ► nếu bạn liên hệ với chúng tôi, qua email, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác, vì bất kỳ mục đích nào (ví dụ: đặt câu hỏi cho chúng tôi trước hoặc sau khi giao dịch với chúng tôi), chúng tôi có thể lưu trữ các thông tin trao đổi;
 5. Thông tin tài khoản mạng xã hội ► tùy thuộc vào tương tác của bạn với các nền tảng mạng xã hội khác nhau được liên kết với chúng tôi hoặc chúng tôi có liên quan đến các nền tảng đó, chúng tôi có thể xử lý tên đại diện, ID tài khoản, ảnh, bài đăng, v.v. của bạn;
 6. Hình ảnh và bản ghi CCTV ► để đảm bảo an ninh cho các tài sản của chúng tôi, chúng tôi có thể lắp đặt hệ thống thiết bị camera giám sát sẽ ghi lại hình ảnh và/hoặc âm thanh khi thích hợp và có liên quan, và chúng tôi có thể lưu giữ các bản ghi theo sự cho phép của luật hiện hành;
 7. Thông tin khảo sát ► chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được cung cấp trong cuộc khảo sát đã hoàn thành;
 8. Việc bạn sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi ► chi tiết về các lần truy cập của bạn vào trang web, ứng dụng di động của chúng tôi và thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP và tên miền, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành, dữ liệu giao thông, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác của bạn cũng như các tài nguyên mà bạn truy cập;
 9. Không theo dõi ► Do chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên phản hồi với các cơ chế không theo dõi (DNT) dựa trên trình duyệt web nên chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT dựa trên trình duyệt web vào thời điểm này.
 10. Chỉ dành cho các dịch vụ liên quan đến khách sạn của chúng tôi (ví dụ: khi bạn đặt phòng khách sạn hoặc spa, mua phiếu quà tặng từ chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ trợ giúp đặc biệt tùy chọn được cung cấp qua Mobile PenKey Concierge)

 11. Chi tiết về du lịch và sở thích của bạn ► chúng tôi có thể thu thập thông tin như chi tiết chuyến đi của bạn (bao gồm số hiệu chuyến bay, ngày giờ đến và đi, quốc gia/khu vực xuất phát và điểm đến), thông tin bay thường xuyên của bạn, thông tin về đối tác du lịch của bạn (bao gồm thành viên gia đình, đối tác hoặc bạn bè đi cùng), thông tin việc làm (áp dụng cho đặt phòng theo nhóm), sở thích về phòng, thức ăn và đồ uống và điều trị, truy cập internet và các dịch vụ (bao gồm cả những ngày hoặc ngày kỷ niệm quan trọng). Chúng tôi cũng có thể cần thu thập thông tin theo yêu cầu của luật pháp địa phương như số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, loại thị thực nhập cảnh, bằng lái xe, ngày và nơi sinh, giới tính, chức danh, quốc tịch, v.v.;
 12. Các giao dịch của bạn với chúng tôi ► chúng tôi thu thập chi tiêu được chia thành từng khoản của bạn để tổng hợp đúng hồ sơ của bạn trong thời gian lưu trú, bao gồm giá phòng và các chi phí khác được tính cho phòng của bạn.
 13. Yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ trợ giúp theo yêu cầu ► chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn qua Mobile PenKey Concierge để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như số giấy phép lái xe để thuê ô tô cho bạn và các thông tin khác để cung cấp trải nghiệm về lối sống và tìm kiếm nguồn cung ứng dịch vụ hàng hóa, thực phẩm, giải trí, v.v. cho bạn.
 14. Chỉ dành cho các dịch vụ không liên quan đến khách sạn (ví dụ: cho thuê nhà ở và thương mại, điều hành các câu lạc bộ lưu trú và cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tiệc và vận chuyển)

 15. Yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ liên quan ► chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định để đáp ứng yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ liên quan: biển số xe (áp dụng cho thuê nhà ở và thương mại), người ở cùng hoặc khách đến thăm (áp dụng cho thuê nhà ở), sở thích ăn uống và các yêu cầu (áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ ăn uống), lịch trình và sắp xếp hoạt động (áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ tiệc hoặc vận chuyển), v.v.
 16. Giao dịch của bạn với chúng tôi ► chúng tôi có thể thu thập thông tin như thông tin chi tiết về chứng minh nhân dân và hộ chiếu và thông tin chi tiết về việc thuê nhà, việc làm và mối quan hệ thành viên câu lạc bộ.
 17. Để liên lạc với các cổ đông công ty, nhà đầu tư, nhà đầu tư tiềm năng và nhà phân tích và chỉ để xác minh danh tính của cổ đông công ty (ví dụ: chia sẻ với bạn thông tin tài chính, thông báo và thông cáo báo chí của chúng tôi và mời bạn tham dự các buổi thuyết trình của chúng tôi và/hoặc thực hiện các quyền cổ đông của bạn).

 18. Yêu cầu của bạn về thông tin liên quan và thực hiện các quyền của cổ đông ► chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi: tên đầy đủ, địa chỉ email và địa chỉ, tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết, số điện thoại, nhà tuyển dụng và thông tin cá nhân khác Dữ liệu liên quan chặt chẽ đến khoản đầu tư và, nếu thích hợp, bản sao giấy tờ định danh của bạn, để chúng tôi liên lạc với bạn và/hoặc xác minh danh tính của bạn với tư cách là cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà Bộ phận đăng ký cổ phần Hồng Kông của The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (hiện tại, Computershare Hong Kong Investor Services Limited) đã nắm giữ về bạn.
1.2 Chúng tôi không thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn đăng ký thẻ tín dụng Peninsula/American Express. Nếu bạn đăng ký thẻ tín dụng Peninsula/American Express, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định trong quy trình đăng ký thẻ tín dụng. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn được cung cấp cho công ty phát hành thẻ trong quá trình này. Bạn có thể tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư của American Express được đăng trên trang web của họ để hiểu thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. American Express là tổ chức phát hành thẻ tín dụng và tất cả các điều khoản và điều kiện để trở thành chủ thẻ đều do American Express quy định.
1.3 Một số cách thức mà chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn: (i) chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn bằng cách tương tác với bạn, ví dụ: khi bạn đặt phòng trực tiếp trên trang web của chúng tôi hoặc khi bạn đặt hoặc trực tiếp mua dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi; và (ii) chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các bên thứ ba bao gồm đại lý và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến thay mặt bạn đặt phòng khách sạn, spa hoặc nhà hàng, hỗ trợ thanh toán trực tuyến hoặc mua quà tặng hoặc có liên quan đến quy trình đặt phòng hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn; cuối cùng, (iii) chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn thông qua hoạt động của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội liên kết với chúng tôi, chẳng hạn như các trang dành cho người hâm mộ trên Facebook hoặc Tài khoản Chính thức của WeChat hoặc khi bạn chia sẻ nội dung, ảnh hoặc theo dõi chúng tôi. Xin lưu ý rằng các nền tảng mạng xã hội này sẽ có các chính sách và quy trình bảo mật riêng điều chỉnh việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
1.4 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân về các cá nhân khác (ví dụ: thành viên gia đình hoặc bạn đồng hành), bất kể bạn có đi du lịch cùng nhau hay không, bạn phải xin phép hoặc đồng ý của những cá nhân đó để cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của họ và cho họ biết nơi họ có thể tìm một bản sao của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt
1.5 Trong một số trường hợp nhất định, Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập có thể được coi là “Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt” theo luật và quy định về quyền riêng tư ở một số quốc gia/khu vực. Việc tiết lộ hoặc sử dụng bất hợp pháp các Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt có thể gây ảnh hưởng hoặc tổn hại đến danh tiếng, sức khỏe, cơ thể hoặc tài sản của bạn. Các Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt là một tập hợp con của Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến sức khỏe, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo, dân tộc và chủng tộc, danh tính đặc biệt, nơi ở, tài khoản tài chính, đời sống tình dục, tư cách thành viên công đoàn và (trong một số trường hợp nhất định) Dữ liệu Cá nhân liên quan đến hồ sơ tội phạm, cũng như Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ trẻ em nào ở độ tuổi bằng hoặc dưới 14.
1.6 Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không xử lý các Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể xử lý các Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt, chẳng hạn như thông tin sức khỏe/y tế để xử lý các tai nạn, nhu cầu dịch vụ y tế và/hoặc yêu cầu bồi thường theo Mục 2.1(h) bên dưới. Khi chúng tôi xử lý các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt để xử lý các sự cố nêu trên, chúng tôi làm như vậy để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc những người khác. Khi chúng tôi xử lý các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt để xử lý khiếu nại, chúng tôi làm như vậy để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý hoặc bất cứ khi nào tòa án hành động trong phạm vi quyền hạn của tòa án.
1.7 Ngoài Mục 1.6 ở trên, chúng tôi chỉ có thể xử lý các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt cho mục đích đặc biệt và trong những trường hợp cần thiết mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin sức khỏe/y tế (ví dụ: dị ứng, thử thách về thể chất, yêu cầu về chế độ ăn uống) để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình (ví dụ: trị liệu spa và đồ ăn & thức uống) một cách an toàn cho bạn và sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt theo luật hiện hành.
1.8 Theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ chỉ thu thập, xử lý hoặc tiết lộ các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt như được nêu trong Phần 1.7 ở trên khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn và được yêu cầu làm như vậy. Khi bạn cung cấp bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về người đi cùng của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để chúng tôi thu thập, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của họ.

2

Các thức chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân

2.1 Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các luật hiện hành điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư này phải dựa trên ít nhất một trong số các “căn cứ” pháp lý và chúng tôi đã nêu ra các căn cứ đối với mỗi lần sử dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này. Việc giải thích về phạm vi của các căn cứ có thể được tìm thấy tại đây.

 1. Để quản lý các yêu cầu đặt phòng của bạn ► để xử lý các yêu cầu đặt phòng của bạn, có thể được thực hiện qua trang web, ứng dụng di động, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Toàn cầu (GCSC) hoặc trang web của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi và để xác nhận việc đặt phòng của bạn. Chúng tôi có thể gửi xác nhận đặt phòng của bạn qua email, SMS hoặc các phương tiện khác và một tin nhắn trước khi bạn đến để tóm tắt chi tiết đặt phòng, sự ưu tiên và thông tin về khách sạn, môi trường xung quanh và thời tiết trong trường hợp đặt phòng.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn);
 2. Cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin ► để cung cấp và tính phí cho (i) các dịch vụ liên quan đến khách sạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở chỗ ở, đồ ăn và thức uống và trị liệu spa, đồng thời giúp thực hiện các yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt mà bạn yêu cầu và (ii) các dịch vụ và thông tin không phải là dịch vụ khách sạn bao gồm câu lạc bộ lưu trú, sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ hướng dẫn khách và vận chuyển và thông tin theo yêu cầu của cổ đông, nhà đầu tư và nhà phân tích.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn);
 3. Để hoàn tất giao dịch mua của bạn ► để hoàn tất đơn đặt hàng khi bạn mua phiếu quà tặng, thẻ trả trước hoặc hàng hóa của Peninsula.
  Căn cứ sử dụng thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn);
 4. Để tùy chỉnh các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho phù hợp với bạn ► để đảm bảo sự thoải mái trong tương lai của bạn và hướng đến nhu cầu cá nhân của bạn, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cụ thể về bạn, chẳng hạn như sở thích về thức ăn và đồ uống của bạn cũng như các yêu cầu đặc biệt khác. Ví dụ: nếu bạn là khách thường xuyên của các khách sạn hoặc nhà hàng của chúng tôi hoặc đã điền vào bảng câu hỏi về đồ ăn và đồ uống của chúng tôi, thì chúng tôi có thể lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn khi bạn quay lại.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tùy chỉnh cho bạn);
 5. Để cung cấp tài liệu tiếp thị cho bạn ► để cung cấp cho bạn các bản cập nhật, ưu đãi và đăng ký mà bạn đã chọn để nhận những tài liệu này hoặc kết nối với chúng tôi qua các nền tảng mạng xã hội, chẳng hạn như WeChat. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về The Peninsula Hotels, đường sắt leo núi Peak Tram, nhà hàng và câu lạc bộ lưu trú do các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi điều hành, bao gồm tin tức, ưu đãi và khuyến mãi về khách sạn và khu vui chơi, đồ ăn và thức uống, spa, hàng hóa, thương hiệu nhà ở, dịch vụ du lịch và các sự kiện đặc biệt của chúng tôi hoặc các đối tác trò chơi điện tử của chúng tôi thông qua các kênh liên lạc khác nhau như qua bưu điện, email, điện thoại hoặc SMS. Bạn cũng có thể thấy các ưu đãi, khuyến mãi và thông tin này trên các nền tảng mạng xã hội mà qua đó bạn đã kết nối với chúng tôi. Xin lưu ý rằng điều này tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của nền tảng mạng xã hội có liên quan. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên lạc mà bạn muốn nhận và thông qua phương thức bạn chọn. Khi bạn chọn nhận tài liệu quảng cáo trên thẻ đăng ký khách hoặc khi bạn đăng ký tài khoản “My Peninsula” hoặc “Peninsula Perfect Companion”, sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng của chúng tôi, đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi trong những trường hợp khác trực tuyến và không trực tuyến và cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi một cách cụ thể và rõ ràng để nhận thông tin tiếp thị được chỉ định ở trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo định kỳ qua (các) kênh ưu tiên của bạn. Chúng tôi thường sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba để gửi email. Theo hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ này bị cấm sử dụng địa chỉ email của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích gửi email liên quan đến hoạt động của Tập đoàn HSH và bất kỳ sự kiện đặc biệt nào được tổ chức. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận tất cả các thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bạn muốn. Mỗi khi bạn nhận được email, bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối các email trong tương lai bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong email. Bạn cũng có thể từ chối nhận tài liệu quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tài khoản “My Peninsula” hoặc “Peninsula Perfect Companion” hoặc liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới),
 6. Để phân tích và lập hồ sơ ► để điều chỉnh hoạt động truyền thông tiếp thị của chúng tôi cho phù hợp với bạn. Liên quan đến các hoạt động tiếp thị của mình, chúng tôi phân tích thông tin mà chúng tôi thu thập về khách hàng để xác định ưu đãi nào có nhiều khả năng được các nhóm khách hàng khác nhau quan tâm nhất trong các hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Để thực hiện việc này đối với các dịch vụ liên quan đến khách sạn, chúng tôi kết hợp Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về một khách hàng từ Khách sạn Peninsula với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập của cùng một khách hàng đó từ một Khách sạn Peninsula khác. Dữ liệu Cá nhân đó bao gồm thông tin hành vi của khách hàng như lịch sử giao dịch, mô hình chi tiêu, tùy chọn, yêu cầu dịch vụ và tương tác với chúng tôi. Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ đánh giá Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, dữ liệu này cũng có thể giúp chúng tôi tránh gửi cho bạn những ưu đãi không phù hợp hoặc không chắc bạn sẽ quan tâm. Bạn có quyền và có thể bất cứ lúc nào thực hiện quyền chọn không tham gia phân tích Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi điều chỉnh thông tin tiếp thị phù hợp với bạn);
 7. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi ► tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi như các yêu cầu báo cáo tài chính do kiểm toán viên và cơ quan chính phủ áp dụng, để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi bao gồm (không giới hạn) liên quan đến việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và/hoặc tòa án liên quan đến thủ tục tố tụng hoặc điều tra ở bất kỳ đâu trên thế giới mà chúng tôi buộc phải làm như vậy.
  Căn cứ sử dụng: nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp (hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý);
 8. Xử lý các yêu cầu về tai nạn và dịch vụ y tế cũng như xử lý mọi khiếu nại chúng tôi nhận được ► để xử lý mọi tai nạn (chẳng hạn như liên lạc với các dịch vụ cấp cứu) và yêu cầu dịch vụ y tế, đồng thời xử lý mọi khiếu nại của khách hàng chẳng hạn như yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân. Xin lưu ý rằng điều này cũng có thể phát sinh yêu cầu xử lý các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt – vui lòng xem mục 1.6 để biết thêm thông tin về điều này.
  Căn cứ sử dụng: quyền lợi thiết yếu (liên quan đến Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt), khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp (để đảm bảo rằng các sự cố và tai nạn sẽ được xử lý phù hợp và cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình);
 9. Để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi ► để hỗ trợ phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới cũng như cải thiện các dịch vụ và sản phẩm hiện có của chúng tôi.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi liên tục cải thiện và phát triển dịch vụ của mình);
 10. Để đảm bảo trang web và ứng dụng di động của chúng tôi hoạt động chính xác ► để đảm bảo rằng nội dung từ trang web và ứng dụng di động của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung và dịch vụ trên Trang web); Và
 11. Liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi ► để phân tích hoặc cho phép phân tích bất kỳ đề xuất bán hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh nào của chúng tôi.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn).
 12. Chỉ áp dụng cho các dịch vụ liên quan đến khách sạn

 13. Để đăng ký tư cách người dùng của bạn ► để tạo tài khoản My Peninsula của bạn. Bạn có thể tạo, xem lại hoặc cập nhật thông tin của mình trong tài khoản My Peninsula (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân của bạn) trực tuyến sau khi hoàn tất đặt phòng trực tuyến.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi đăng ký tài khoản người dùng cho bạn).
 14. Áp dụng cho các dịch vụ liên quan đến khách sạn và không liên quan đến khách sạn

 15. Để sử dụng các dịch vụ khách hàng thông minh số hóa ► tham gia chương trình “Peninsula Perfect Companion” để tận hưởng các dịch vụ khách hàng thông minh số hóa của chúng tôi. Bạn có thể tạo, xem xét hoặc cập nhật thông tin của mình trong chương trình nhỏ “Peninsula Perfect Companion / 半岛臻伴” (bao gồm Dữ liệu Cá nhân và sự ưu tiên của bạn) trên WeChat.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi đăng ký tài khoản người dùng cho bạn)
 16. Để sử dụng các dịch vụ hướng dẫn đặc biệt ► đăng ký tham gia chương trình “Mobile PenKey Concierge” để tận hưởng các dịch vụ phong cách sống đặc biệt do chúng tôi cung cấp. Bạn có thể tạo, xem lại hoặc cập nhật thông tin của mình trong “Mobile PenKey Concierge” (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân và sự ưu tiên của bạn).
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem phần 5.2(e) bên dưới), thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi đăng ký tài khoản người dùng cho bạn)
 17. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư cho bạn ► tùy từng thời điểm thông báo cho bạn về ngày phát hành thông tin tài chính của công ty và/hoặc gửi cho bạn thông báo qua email về các liên kết đến thông báo của công ty, thông cáo báo chí của công ty, lời mời đến tham gia các bài thuyết trình của nhà đầu tư của công ty hoặc các cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông qua webcast hoặc phát trực tiếp các định dạng cuộc họp kỹ thuật số và/hoặc thông tin khác mà các nhà đầu tư có thể cho rằng có liên quan.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn)
 18. Chỉ áp dụng cho việc trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư, nhà đầu tư tiềm năng và nhà phân tích

 19. Để hoàn thành mẫu đăng ký nhà đầu tư hoặc phương tiện truyền thông ► để đăng ký nhận thông báo về ngày phát hành thông tin tài chính của chúng tôi, thông báo qua email về (và liên kết đến) thông báo, thông cáo báo chí, lời mời tham dự buổi thuyết trình của nhà đầu tư hoặc cuộc họp báo của chúng tôi (bao gồm qua webcast hoặc các định dạng cuộc họp trực tuyến hoặc kỹ thuật số khác) và/hoặc một số thông tin khác.
 20. Để đăng ký webcast và tham gia phiên hỏi đáp ► đăng ký tham gia webcast của công ty hoặc hình thức họp kỹ thuật số hoặc phát trực tiếp khác, bao gồm các cuộc họp cổ đông hoặc trình bày kết quả và tham gia phiên hỏi đáp liên quan.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn)
 21. Chỉ áp dụng cho cổ đông thực hiện quyền của mình

 22. Để hoàn thành các quy trình tư khác nhau liên quan nhà đầu ► ví dụ: để hoàn thành các biểu mẫu ủy quyền bỏ phiếu của cổ đông, để cho phép bạn tham dự, tham gia và thực hiện các quyền cổ đông của mình trong và bao gồm đặt câu hỏi tại các cuộc họp cổ đông của chúng tôi.
  Căn cứ sử dụng: sự đồng ý (có thể rút lại bất kỳ lúc nào – vui lòng xem mục 5.2(e) bên dưới), lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn)
2.2 Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi đã thu thập ngoại tuyến với thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Chúng tôi kết hợp thông tin trên các thiết bị, chẳng hạn như máy tính và thiết bị di động. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba với thông tin chúng tôi đã có.

3

Cách thức chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

3.1 Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên sau.

 1. Các Bên Liên kết ► để cung cấp cho bạn các dịch vụ và đảm bảo tính nhất quán của tiêu chuẩn dịch vụ và quản lý kinh doanh, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các Bên Liên kết trong Tập đoàn HSH. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân cần thiết khi chúng tôi buộc phải cung cấp. Các Bên Liên kết của chúng tôi đã ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu nội bộ và cam kết chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư này khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu một Bên Liên kết cần thay đổi mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi sẽ phải được sự đồng ý của bạn một lần nữa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các Bên Liên kết của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn một cách hiệu quả và triển khai vận hành và quản lý);
 2. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Mục 2 ► Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba được chọn như nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu, tổ chức có thể là chủ sở hữu khách sạn và các công ty khác thuộc Tập đoàn HSH sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Mục 2, bao gồm:
  1. Các đại lý chuyên biệt giúp chúng tôi cung cấp chiến dịch quảng cáo và khuyến mại cũng như sự kiện và phân tích hiệu quả của các hoạt động đó, quản lý thông tin liên lạc và thắc mắc của bạn cho chúng tôi, duy trì mối quan hệ với bạn, cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa cho bạn và gửi thông tin tiếp thị cho bạn với sự đồng ý trước của bạn;
  2. Các nhà cung cấp bên thứ ba giúp chúng tôi giao sản phẩm cho bạn, chẳng hạn như bưu điện và chuyển phát nhanh;
  3. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và báo cáo tín dụng giúp chúng tôi đánh giá điểm tín dụng của bạn, để xác minh thông tin của bạn (nếu và khi điều này là cần thiết để ký kết các hợp đồng nhất định) và để xử lý khoản thanh toán trực tuyến của bạn;
  4. Các nhà cung cấp bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc trợ giúp đặc biệt và chăm sóc khách hàng;
  5. Các cơ quan, doanh nghiệp hoặc công ty du lịch giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo, hội thảo, tiệc chiêu đãi, sự kiện, trải nghiệm cá nhân hóa;
  6. Các công ty tư vấn giúp chúng tôi quản lý mối quan hệ khách hàng và cung cấp các báo cáo và phân tích về nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng.

  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn một cách hiệu quả cũng như điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi);

 3. Các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và tòa án tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc để xử lý các sự cố/khiếu nại ► Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi luật pháp liên quan yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác để hỗ trợ các thủ tục tố tụng hoặc điều tra. Nếu được phép, chúng tôi sẽ gửi bất kỳ yêu cầu nào như vậy cho bạn hoặc thông báo cho bạn trước khi trả lời trừ khi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc ngăn chặn hoặc phát hiện một tội phạm thực tế hoặc đang bị tình nghi. Điều này cũng áp dụng khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để nhận tư vấn pháp lý và/hoặc để xác định, điều tra, bảo vệ, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại ai đó có thể cố ý hoặc vô ý gây ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho chúng tôi, khách, khách mời, cộng sự, tài sản, hoặc những người khác.
  Căn cứ sử dụng: nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp (hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý); Và
 4. Các bên thứ ba yêu cầu dữ liệu đó liên quan đến việc thay đổi cấu trúc hoạt động kinh doanh của chúng tôi ► Trong trường hợp chúng tôi (hoặc một bộ phận trong đó) (i) phải đàm phán để bán doanh nghiệp của chúng tôi hoặc (ii) bán cho bên thứ ba bên hoặc (iii) tiến hành tổ chức lại, bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn mà chúng tôi nắm giữ có thể được chuyển giao cho tổ chức hoặc bên thứ ba được tổ chức lại đó và được sử dụng cho các mục đích tương tự như được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư Này hoặc cho mục đích phân tích bất kỳ đề xuất bán hoặc tổ chức lại nào. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không có nhiều Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được chuyển giao hơn mức cần thiết.
  Căn cứ sử dụng: thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi điều hành và quản lý doanh nghiệp).
3.2 Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: hãng hàng không, đại lý du lịch trực tuyến, công ty cho thuê ô tô, trang web đặt bàn), những người có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn và có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Trong những tình huống này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần xem xét chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp bên thứ ba được áp dụng trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.


Căn cứ sử dụng:

Chúng tôi lưu ý các căn cứ mà chúng tôi sử dụng để làm cơ sở cho mỗi lần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bên cạnh việc sử dụng trong phần Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá NhânCách Thức Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Đây là những căn cứ pháp lý chính làm cơ sở cho việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn:

Sự đồng ý: khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn (chúng tôi sẽ đề nghị sự đồng ý bằng miệng hoặc bằng văn bản của bạn liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào như vậy).
Thực hiện hợp đồng: khi Dữ liệu Cá nhân của bạn cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.
Nghĩa vụ pháp lý: khi chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Lợi ích hợp pháp: trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép, khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu đó lớn hơn bất kỳ phương hại nào đối với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.
Khiếu nại pháp lý: khi thông tin của bạn cần thiết để chúng tôi bảo vệ, truy tố hoặc đưa ra yêu cầu chống lại bạn, chúng tôi hoặc bên thứ ba.
Lợi ích thiết yếu: khi chúng tôi cần xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc một thể nhân khác, ví dụ: khi bạn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Đây là những căn cứ pháp lý chính là cơ sở cho việc chúng tôi sử dụng các Danh Mục Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt của bạn:

Sự đồng ý rõ ràng: Bạn đã đồng ý rõ ràng để chúng tôi xử lý những Dữ liệu cá nhân đó cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Trong một số trường hợp, theo luật hiện hành, chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến riêng của bạn. Bạn được tự do rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Khi bạn làm như vậy, chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ yêu cầu sử dụng dữ liệu đó.
Bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc những người khác, khi bạn không thể đưa ra sự đồng ý cho chúng tôi:việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của một thể nhân khác khi bạn không thể đồng ý về mặt thể chất hoặc pháp lý.

4

Cách thức chúng tôi truyền, bảo vệ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Bảo mật việc liên lạc
4.1 Điều quan trọng cần lưu ý là việc truyền thông tin qua hệ thống bảo mật hoặc internet không thể được đảm bảo an toàn 100%. Có rủi ro trong việc gửi thông tin trực tuyến và sử dụng email và fax. Vui lòng lưu ý điều này khi yêu cầu thông tin hoặc gửi biểu mẫu cho chúng tôi trực tuyến hoặc qua email hoặc fax, chẳng hạn như, từ mục “Liên hệ với chúng tôi”. Chúng tôi khuyên bạn không nên đưa vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bao gồm chi tiết thẻ tín dụng khi gửi thông tin trực tuyến, sử dụng email, fax hoặc khi sử dụng bất kỳ máy tính công cộng/WIFI công cộng nào.
Kiểm soát bảo mật
4.2 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sở hữu khỏi sự hủy hoại, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô ý, bất hợp pháp hoặc trái phép. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực như vậy, xin lưu ý rằng không công ty nào có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoặc đảm bảo hoàn toàn bảo mật Dữ liệu Cá nhân. Việc truy cập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin của bạn. Cho dù chúng tôi cố gắng đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp theo hợp đồng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu do bên thứ ba điều hành và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khác phát sinh liên quan đến hành vi trộm cắp thông tin hoặc các hành động độc hại khác.
4.3 Chúng tôi lưu trữ một số thông tin khách hàng và chi tiết đặt phòng trong Hệ Thống Thông Tin Khách Hàng và Hệ Thống Đặt Chỗ trên các máy chủ bảo mật của nhà thầu phụ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bởi các biện pháp khác nhau như tường lửa, xác thực, kiểm soát truy cập, bảo vệ tính toàn vẹn, mã hóa và các công cụ chống vi-rút được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn khỏi bị truy cập trái phép hoặc vô tình. Vì luật áp dụng cho thông tin cá nhân khác nhau tùy theo quốc gia, các khách sạn hoặc hoạt động kinh doanh khác của chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung có thể khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.
Truyền dữ liệu cá nhân quốc tế qua biên giới
4.4 Là một công ty toàn cầu, chúng tôi nỗ lực cung cấp cho bạn các dịch vụ vượt trội ở Hồng Kông tương tự như ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Paris, New York, Tokyo, v.v. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới toàn cầu bao gồm tài sản, văn phòng, GCSC, trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và các cộng sự được đào tạo trên toàn thế giới. Tính chất của công việc kinh doanh và hoạt động của chúng tôi yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty, tài sản, trung tâm điều hành, trung tâm dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác có thể được đặt tại các quốc gia bên ngoài quốc gia của bạn* cho các mục đích được đề cập trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Mặc dù luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia khác nhau này có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn, Tập đoàn HSH sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm các điều khoản hợp đồng, để đảm bảo việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn tới người nhận (có thể là nội bộ hoặc bên ngoài Tập đoàn HSH) ở một quốc gia có mức độ bảo vệ khác với mức độ bảo vệ hiện có ở quốc gia nơi Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập.

*Hiện tại, dữ liệu khách có thể được chuyển đến trụ sở chính của chúng tôi ở Hồng Kông cũng như các quốc gia hoặc khu vực khác mà chúng tôi hiện diện, bao gồm Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Phi-líp-pin và Pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở các quốc gia như Hoa Kỳ và Úc để xử lý việc gửi thư, đặt chỗ trực tuyến nhất định và mua thẻ quà tặng.

4.5 Thông tin đặc biệt dành cho cư dân EU: Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được nhân viên hoặc nhà cung cấp truy cập, chuyển giao và/hoặc lưu trữ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm cả các quốc gia có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn theo luật bảo vệ dữ liệu của EU. Chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc cụ thể khi chuyển Dữ liệu Cá nhân từ bên trong EEA ra bên ngoài EEA. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ mọi Dữ liệu Cá nhân được chuyển giao. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các điều khoản hợp đồng được Ủy ban Châu Âu phê duyệt áp đặt trực tiếp các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu khác nhau đối với người nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 6 bên dưới nếu bạn cần xem bản sao các biện pháp bảo vệ cụ thể mà chúng tôi áp dụng cho việc xuất Dữ liệu Cá nhân của bạn; những thông tin này có thể được biên tập lại để bảo vệ thông tin bí mật hoặc nhạy cảm về mặt thương mại
4.6 Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép trong khu vực tài phán của hoạt động nắm giữ thông tin (ví dụ: một số chi tiết giao dịch và thư từ nhất định có thể được lưu giữ cho đến khi hết thời hạn khiếu nại đối với giao dịch hoặc để tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan đến việc lưu giữ dữ liệu đó). Do đó, nếu thông tin được sử dụng cho hai mục đích, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đó cho đến khi mục đích có thời hạn dài nhất hết hạn, nhưng chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin đó cho mục đích có thời hạn ngắn hơn khi thời hạn đó hết hạn.
4.7 Thời gian lưu giữ của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu luật định hiện hành.

5

Quyền của bạn

Chọn không tham gia tiếp thị
5.1 Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào. Bạn có thể thực hiện quyền của mình bằng cách đánh dấu vào một số ô trực tuyến hoặc trên biểu mẫu thu thập dữ liệu, bằng cách nói chuyện trực tiếp với chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách thức nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan. Trường hợp bạn từ chối nhận các tin nhắn tiếp thị của chúng tôi, nếu luật hiện hành cho phép, bạn có thể tiếp tục nhận các tin nhắn khác từ chúng tôi tùy theo yêu cầu của mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.
Các quyền khác
5.2 Tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ khác nhau và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành ở quốc gia của bạn, bạn có thể được hưởng các quyền sau và thực hiện quyền bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách thức được nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan:

 1. Quyền truy cập: bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thêm chi tiết về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và bản sao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn;
 2. Chỉnh sửa: bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa tất cả những điểm không chính xác trong Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn;
 3. Khiếu nại: nếu bạn không hài lòng với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc phản hồi của chúng tôi đối với bất kỳ việc thực hiện các quyền này, bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình;
 4. Xóa: bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi không còn cơ sở hợp pháp để sử dụng, trừ khi có các yêu cầu khác được đưa ra bởi luật và quy định hiện hành;
 5. Rút lại sự đồng ý: khi việc xử lý dựa trên sự đồng ý (ví dụ: tiếp thị hoặc một số mục đích sử dụng nhất định của Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt), bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi sẽ dừng quá trình xử lý dữ liệu cụ thể đó;
 6. Phản đối việc xử lý: bạn có quyền phản đối các loại xử lý khác (ví dụ: các hoạt động phân tích và lập hồ sơ được thực hiện liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn), trừ khi căn cứ của chúng tôi đối với việc xử lý đó lớn hơn bất kỳ phương hại nào đối với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn;
 7. Hạn chế: bạn có thể hạn chế cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian chờ bất kỳ cuộc điều tra nào, ví dụ: trong khi chúng tôi đang xác minh tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc khi chúng tôi đang xác minh các căn cứ mà chúng tôi sử dụng làm cơ sở để lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 8. Tính di động: nếu khả thi về mặt kỹ thuật và được luật hiện hành cho phép, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xuất Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho bên thứ ba ở dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy.
 9. Hủy tài khoản của bạn: bạn có quyền hủy tài khoản của mình với chúng tôi. Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng tất cả hoặc một phần các chức năng và dịch vụ sau khi hủy tài khoản. Chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý.
 10. Từ chối quyết định tự động: để cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa và đề xuất quảng cáo tùy chỉnh, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua phân tích dữ liệu lớn, thuật toán và các công nghệ ra quyết định tự động phi nhân tạo khác để đưa ra quyết định (chẳng hạn như thông tin bán hàng và tiếp thị của công ty). Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng những công nghệ như vậy hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những cách như vậy, hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả của quyết định tự động và tin rằng kết quả của quyết định tự động là sai, gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho bạn trong quá trình xử lý hoặc bạn có ý định đóng hiển thị nội dung được cá nhân hóa, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các cách thức được nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cách đóng nội dung đó hoặc các biện pháp khắc phục thích hợp khác.
Cập nhật thông tin
5.3 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn là chính xác. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc này, bạn nên thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách cập nhật thông tin chi tiết của bạn trong tài khoản của bạn tại “My Peninsula”, “Peninsula Perfect Companion” hoặc “Mobile PenKey Concierge” bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các cách thức được nêu trong Mục 6 bên dưới và các phụ lục có liên quan.
5.4 Thông báo về các sự kiện bảo mật: trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện bảo mật dữ liệu hiếm gặp nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các luật và quy định có liên quan.

6

Liên hệ chúng tôi

6.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Nhóm về quyền riêng tư dữ liệu

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited
8/F St George’s Building
2 Ice House Street
Central, Hong Kong SAR
Điện thoại: +852 2926 2888
Email: privacy@peninsula.com

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu tại:
Peninsula Paris Hotel Management SARL
Tham chiếu: “Đại diện EU

c/o The Peninsula Paris
19 avenue Kléber,
Paris, Pháp, 75116

Nơi nhận: Văn phòng điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +33 1 5812 2888
Email: privacy@peninsula.com

Hoặc Đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh tại:

Peninsula London Limited
(Với tư cách là đối tác chung thay mặt cho Peninsula London, LP)
Tham chiếu: “Đại diện UK

c/o Văn phòng The Peninsula London sắp hoạt động
Tầng 1, Interpark House,
Down Street, London W1J 7AJ, United Kingdom

Nơi nhận: Văn phòng điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +44 20 8106 2888
Email: privacy@peninsula.com

7

Cookies

7.1 Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web có liên quan. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi bạn duyệt web đối với các trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện các trang web của mình. Để biết thông tin chi tiết về cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng tham khảo Chính Sách Cookie của chúng tôi.

8

Thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

8.1 Trong tương lai, chúng tôi có thể cần thực hiện các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Tất cả các thay đổi sẽ được bao gồm trong Chính Sách Quyền Riêng Tư mới nhất được công bố trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi để bạn luôn nắm được các thực hành hiện tại của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ cho bên thứ ba những Dữ liệu cá nhân này. Mọi thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi Chính Sách Quyền Riêng Tư đã sửa đổi được đăng lên. Nếu luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thay đổi lớn đối với mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, loại Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân, cũng như những thay đổi lớn đối với quyền của bạn đối với Dữ liệu Cá nhân và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó. Trừ khi luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi có hiệu lực sau đó bằng cách truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau những thay đổi đó.

9

Các trang web khác

9.1 Trang web hoặc ứng dụng di động có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, xin lưu ý rằng các bên đó có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với chính sách của các bên đó hoặc việc các bên đó xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web của bên thứ ba đó.

Phụ lục I: Quy định cụ thể tại địa phương – dành cho cư dân ở California và Nevada

Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền hỏi chúng tôi những thông tin nào chúng tôi đã thu thập, sử dụng, tiết lộ và bán liên quan đến bạn trong 12 tháng trước đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong các số điện thoại miễn phí được liệt kê bên dưới hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@peninsula.com để thực hiện các quyền của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu của bạn bằng cách khớp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin chúng tôi đã có về bạn. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì bạn đã thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”)Đạo luật về quyền riêng tư của California (“CPRA”). Bạn có thể chỉ định người khác đưa ra yêu cầu thông qua giấy ủy quyền có công chứng để hành động thay mặt bạn. Chúng tôi sẽ duy trì hồ sơ về các yêu cầu liên quan đến quyền CCPA và CPRA của bạn.

Theo luật California, chúng tôi bắt buộc phải thông báo cho cư dân California nếu chúng tôi “bán” thông tin vì thuật ngữ đó được định nghĩa theo luật hiện hành (nghĩa là chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bên thứ ba để đổi lấy tiền hoặc giá trị khác). Chúng tôi xác nhận với cư dân California rằng chúng tôi không làm điều này dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về thuật ngữ đó. Chúng tôi cũng không thực sự biết rằng chúng tôi bán Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

Liên quan đến nghĩa vụ tiết lộ của chúng tôi ở Nevada, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không trao đổi Dữ liệu Cá nhân của cư dân Nevada để lấy tiền với bất kỳ người nào để người đó cấp phép hoặc bán Dữ liệu Cá nhân cho những người khác. Bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@peninsula.com, cư dân Nevada có thể từ chối việc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong tương lai.

Đối với các cơ sở ở Hoa Kỳ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các số điện thoại miễn phí sau đây để bạn đưa ra yêu cầu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi:

 1. The Peninsula Beverly Hills: +1 800 462 7899
 2. The Peninsula Chicago: +1 866 288 8889
 3. The Peninsula New York: +1 800 262 9467
 4. Quail Lodge & Golf Club: +1 866 675 1101

Phục lục II: Quy định tại địa phương – dành cho cá nhân ở Trung Quốc

Chúng tôi lập Phụ lục II này theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (“PIPL”) dành cho cư dân của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (chỉ dành cho mục đích của Phụ lục II của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, không bao gồm Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Macao và quận Đài Loan, sau đây gọi là “Trung Quốc”) và các cá nhân đang ở Trung Quốc. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Phụ lục II này và văn bản chính của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, thì Phụ lục II sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Người nào được chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân
  Như đã nêu trong “Cách thức chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân” trong Mục 3 trong văn bản chính của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, khi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên liên kết, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu của chúng tôi, và các đối tác kinh doanh khác khi và nếu cần thiết. Bạn có thể tìm thấy danh sách các bên liên kết của chúng tôi mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn và để biết thêm thông tin chi tiết của các bên này bằng cách nhấp vào here. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Nhóm Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi như được nêu trong Mục 6 trong văn bản chính của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và Phụ lục II để có thông tin về các đối tác kinh doanh của chúng tôi và những người mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 2. Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) do bên thứ ba cung cấp
  Để cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như được mô tả trong văn bản chính của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, các trang web hoặc kênh trực tuyến của chúng tôi có thể chứa SDK từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp SDK có liên quan khi bạn đang sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể liên quan đến các chức năng bên dưới. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các SDK này và bên vận hành các SDK dưới đây:

  Tên Chức năng Loại dữ liệu cá nhân được thu thập Bên vận hành Chính sách bảo mật/ liên kết đến trang web chính thức
  Nền tảng tặng quà API Hỗ trợ người dùng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử Thông tin về đơn đặt hàng và người nhận, tên người dùng và địa chỉ email Techsembly Pte. Ltd https://www.techsembly.com/privacy-policy
  Spa Booking Engine Support users to reserve spa service Name, email address and phone number CPS Graphics, Inc. dba Tambourine https://www.tambourine.com/privacy-policy
  Công cụ đặt phòng Spa Hỗ trợ người dùng đặt trước dịch vụ spa Tên và email Revinate, Inc. https://www.revinate.com/privacy/
  Splio Quản lý đơn hàng Tên, ngày sinh, số điện thoại di động, ID WeChat, vùng đất Shanghai Splio Information Consulting Co., Ltd. https://splio.com/zh/data-protection-zh/
  Quản lý đơn hàng WeChat Hỗ trợ người dùng đặt phòng Tên, ngày sinh, số điện thoại di động, ID WeChat, thời gian lưu trú Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. https://www.shijigroup.com/legal/terms-and-conditions
  Quản lý nội dung và Quản lý quan hệ khách hàng WeChat Quản lý dữ liệu và phân tích thống kê ID WeChat và tên đăng nhập của của người dùng, các trang và nội dung đã truy cập cũng như thời lượng truy cập Shanghai JINGdigital Co., Ltd. https://www.jingdigital.com/%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96/

  Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bảo mật cần thiết đối với tất cả các SDK của bên thứ ba và yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có thể cập nhật thông tin của SDK theo các thay đổi về yêu cầu dịch vụ và chức năng kinh doanh theo thời gian. Bạn có thể tìm thấy phiên bản cập nhật mới nhất trong Chính Sách Quyền Riêng Tư Mới nhất của chúng tôi.

 3. Truyền dữ liệu cá nhân qua biên giới quốc tế
  Về nguyên tắc, Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi tạo hoặc thu thập ở Trung Quốc cũng sẽ được lưu trữ ở Trung Quốc. Để xử lý đặt chỗ và thanh toán của bạn và để cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra bên ngoài Trung Quốc. Luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia hoặc khu vực này có thể khác với luật ở Trung Quốc và mức độ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn có thể thay đổi tương ứng.

  Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo yêu cầu của luật pháp và quy định tại Trung Quốc, bao gồm thực hiện đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu cá nhân và tùy từng trường hợp có thể hoàn thành chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, đánh giá bảo mật bởi cơ quan có thẩm quyền của bên thứ ba, hoặc ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc ban hành với người nhận ở nước ngoài.

 4. Bảo vệ đặc biệt đối với Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên
  Xin lưu ý rằng các trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không dành cho Trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) trừ khi được nêu rõ trong các mô tả có liên quan. Chúng tôi không cố ý lôi kéo hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên. Để đảm bảo rằng người giám hộ của Trẻ vị thành niên có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên khi mua và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, chúng tôi đã xuất bản Minors’ Privacy Policy để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên. Nếu bạn là người giám hộ của Trẻ vị thành niên, vui lòng đọc và hiểu rõ Chính sách Quyền riêng tư của Trẻ vị thành niên.
 5. Liên hệ chúng tôi
  Nhóm Bảo mật dữ liệu toàn cầu

  The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited
  8/F St George’s Building
  2 Ice House Street
  Central, Hong Kong SAR
  Điện thoại: +852 2926 2888
  Fax: +852 2732 2933
  Email: privacy@peninsula.com

  Nhân viên bảo vệ dữ liệu ở Trung Quốc đại lục

  The Palace Hotel Ltd.
  8 Goldfish Lane, Wangfujing, Bắc Kinh
  The Peninsula Beijing
  Điện thoại: +86 10 8516 2888
  Email: privacy@peninsula.com

  The Peninsula Shanghai Waitan Hotel Company Limited
  Số 32, The Bund 32 Đường Zhongshan Dong Yi, Thượng Hải
  The Peninsula Thượng Hải
  Điện thoại: +86 21 2327 2888
  Email: privacy@peninsula.com

  Vui lòng cho phép chúng tôi xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào trong 15 ngày làm việc. Trong trường hợp yêu cầu liên quan đến việc thu thập thông tin phức tạp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian bổ sung cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn.

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 7 năm 2011
Cập nhật lần cuối: 5 tháng 4 năm 2022