Chính Sách Bảo Mật và Quyền Riêng Tư Dữ Liệu

Cập nhật lần cuối: 11 tháng 12 năm 2023

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu này (“Chính sách quyền riêng tư”) quy định cách The HongKong and Shanghai Hotels, Limited cũng như các công ty và chi nhánh thuộc tập đoàn (“HSH Group”, “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý “Dữ liệu cá nhân” (tức là bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân còn sống) mà chúng tôi có thể thu thập:

 • thông qua các trang web do chúng tôi điều hành mà từ đó bạn đang truy cập Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm hshgroup.com, peninsula.com và các trang web khác do HSH Group sở hữu hoặc kiểm soát (“Trang web”);
 • thông qua các ứng dụng phần mềm (bao gồm các công cụ tự động và chức năng trò chuyện) do chúng tôi cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua máy tính và thiết bị di động (“Ứng dụng”);
 • thông qua email mà chúng tôi gửi cho bạn liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này và thông qua liên lạc của bạn với chúng tôi trực tuyến hoặc trực tiếp;
 • từ bên thứ ba hoặc các nguồn khác như cơ sở dữ liệu công cộng, đối tác marketing và các bên thứ ba khác; và
 • khi bạn đến thăm hoặc lưu trú với tư cách là khách hoặc người thuê tại một trong các cơ sở kinh doanh của chúng tôi hoặc thông qua các tương tác ngoại tuyến khác (“Tương tác của khách”).

Nói chung, chúng tôi gọi Trang web, Ứng dụng và Tương tác của khách là “Dịch vụ” của chúng tôi.

Bạn có thể lấy danh sách các công ty có liên quan trong HSH Group bằng cách nhấp vào đây.

Chính sách quyền riêng tư này nhằm đảm bảo bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình khi mua sản phẩm của chúng tôi, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi và thực hiện các quyền của cổ đông. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) bên dưới. Bạn có thể nhấp vào đây để tìm các Trang web và trang truyền thông xã hội của chúng tôi, nơi bạn có thể tìm kiếm Khách sạn Peninsula và/hoặc nhà hàng hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác mà chúng tôi vận hành hoặc cung cấp.

Xin lưu ý rằng Dịch vụ của chúng tôi không dành cho Trẻ vị thành niên. Khi nói đến “Trẻ vị thành niên”, chúng tôi muốn nói đến: (i) người dùng dưới 18 tuổi; hoặc (ii) trong trường hợp khu vực có độ tuổi tối thiểu để xử lý Dữ liệu Cá nhân khác nhau, là độ tuổi khác nhau đó. Chúng tôi không cố ý yêu cầu hoặc thu thập Dữ liệu cá nhân từ Trẻ vị thành niên vì bất kỳ mục đích nào trừ khi thông tin đó được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tự nguyện cung cấp hoặc đồng ý. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có Dữ liệu cá nhân của Trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý hợp pháp hoặc nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của người dùng Trẻ vị thành niên có liên quan và muốn rút lại sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) bên dưới. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Trẻ vị thành niên, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Trẻ vị thành niên trước khi chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của Trẻ vị thành niên với chúng tôi.

Bằng cách cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý và sử dụng được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này và đã nhận được sự cho phép tương ứng (nếu được yêu cầu). Nếu bạn không đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân theo cách Chính sách quyền riêng tư này mô tả, vui lòng không cung cấp dữ liệu đó và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi đã sắp xếp và soạn thảo Chính sách quyền riêng tư theo các quy trình chính và phạm vi xử lý thông tin để bạn có thể dễ dàng duyệt qua thông tin mà bạn quan tâm nhất.

 1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân
 2. Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân
 3. Cách chúng tôi truyền, bảo vệ và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân
 4. Quyền của bạn
 5. Liên hệ với chúng tôi
 6. Cookie
 7. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư
 8. Các trang web khác

Phụ lục I: Quy định cụ thể của địa phương – California
Phụ lục II: Quy định cụ thể của địa phương – Trung Quốc

1

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân

1.1 Phần này cung cấp thêm chi tiết về các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và lý do. Phần này cũng xác định cơ sở pháp lý mà theo đó chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân có liên quan, trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.
Dữ liệu cá nhân Mục đích sử dụng Cơ sở pháp lý (nếu có)
Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu được từ các kênh công cộng, bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, giấy tờ tùy thân, quốc tịch, ưu tiên ngôn ngữ, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ (nơi ở và/hoặc nơi giao hàng) cũng như hồ sơ về lịch sử giao dịch của bạn với chúng tôi.

Thông tin tài khoản mạng xã hội: tùy thuộc vào tương tác của bạn với các nền tảng mạng xã hội khác nhau được liên kết với chúng tôi hoặc mà chúng tôi tương tác, chúng tôi có thể xử lý tên hồ sơ mạng xã hội, ID tài khoản, ảnh, bài đăng, v.v. được công bố công khai của bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa;
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn;
 • hoàn tất đơn đặt hàng của bạn khi bạn mua phiếu quà tặng của Peninsula, thẻ trả trước hoặc hàng hóa; và/hoặc
 • đăng ký và tạo tài khoản của bạn hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xử lý mọi tai nạn (chẳng hạn như liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp) và các yêu cầu dịch vụ y tế cũng như để xử lý mọi khiếu nại của khách hàng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi và của bạn là đảm bảo rằng các sự cố và tai nạn được xử lý thích hợp.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:
 • cung cấp cho bạn thông tin cập nhật, ưu đãi và đăng ký, sự kiện đặc biệt, tin tức và/hoặc tài liệu marketing khác, trong từng trường hợp, liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của các đối tác khu mua sắm của chúng tôi; và/hoặc
 • • điều chỉnh thông tin marketing của chúng tôi cho phù hợp với bạn bằng cách xác định những ưu đãi nào có nhiều khả năng được các nhóm khách hàng khác nhau quan tâm nhất.
Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn.
Thông tin đăng ký tài khoản với chúng tôi, bao gồm tên, ngày sinh, thông tin liên hệ của bạn, cũng như tên người dùng và mật khẩu mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi nếu bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi, ví dụ: thông qua “My Peninsula”, “Peninsula Perfect Companion” hoặc “Mobile PenKey Concierge”. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa;
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn;
 • hoàn tất đơn đặt hàng của bạn khi bạn mua phiếu quà tặng của Peninsula, thẻ trả trước hoặc hàng hóa; và/hoặc
 • đăng ký và tạo tài khoản cho Dịch vụ theo yêu cầu của bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:
 • cung cấp cho bạn thông tin cập nhật, ưu đãi và đăng ký, sự kiện đặc biệt, tin tức và/hoặc tài liệu marketing khác, trong từng trường hợp, liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của các đối tác khu mua sắm của chúng tôi; và/hoặc
 • điều chỉnh thông tin marketing của chúng tôi cho phù hợp với bạn bằng cách xác định những ưu đãi nào có nhiều khả năng được các nhóm khách hàng khác nhau quan tâm nhất.
Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn.
Thông tin thanh toán của bạn như thông tin thẻ tín dụng (bao gồm số thẻ tín dụng, mã và ngày hết hạn) và chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa;
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn; và/hoặc
 • hoàn tất đơn đặt hàng của bạn khi bạn mua phiếu quà tặng của Peninsula, thẻ trả trước hoặc hàng hóa.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp Dịch vụ.
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác vì bất kỳ mục đích nào (ví dụ: đặt câu hỏi liên quan đến giao dịch với chúng tôi), chúng tôi có thể lưu giữ thư từ đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa;
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển; và/hoặc
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xử lý mọi tai nạn (chẳng hạn như liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp) và các yêu cầu dịch vụ y tế cũng như để xử lý mọi khiếu nại của bạn hoặc bên thứ ba. Lợi ích chính đáng của chúng tôi và của bạn là đảm bảo rằng các sự cố và tai nạn được xử lý thích hợp.
Bản ghi CCTV: Chúng tôi có thể lắp đặt hệ thống truyền hình mạch kín để ghi lại hình ảnh và/hoặc âm thanh khi thích hợp và phù hợp, đồng thời chúng tôi có thể lưu giữ các bản ghi theo luật hiện hành cho phép. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo an ninh cho tài sản của mình và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, nếu có. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là sử dụng thông tin này để bảo vệ tính toàn vẹn của Dịch vụ.

Ở một số khu vực pháp lý nhất định, các bản ghi CCTV thể hiện nghĩa vụ pháp lý.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý mọi tai nạn (chẳng hạn như liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp) và các yêu cầu dịch vụ y tế cũng như để xử lý mọi khiếu nại của khách hàng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là đảm bảo rằng các sự cố và tai nạn được xử lý thích hợp.
Thông tin khảo sát Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được cung cấp trong cuộc khảo sát và sử dụng thông tin này để hỗ trợ chúng tôi phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới cũng như cải thiện các dịch vụ và sản phẩm hiện có của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn.
Chi tiết và thông tin liên quan đến các lượt truy cập của bạn vào Trang web và Ứng dụng của chúng tôi được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo Trang web và Ứng dụng của chúng tôi hoạt động chính xác (ví dụ: nội dung trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn). Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Chỉ dành cho các Dịch vụ liên quan đến khách sạn của chúng tôi (ví dụ: khi bạn đặt phòng khách sạn hoặc spa, mua phiếu quà tặng từ chúng tôi hoặc tận hưởng các dịch vụ trợ giúp đặc biệt tùy chỉnh được cung cấp qua Mobile PenKey Concierge)
Thông tin chi tiết về chuyến đi của bạn (bao gồm số chuyến bay, ngày và giờ đến và đi, quốc gia/khu vực xuất phát và điểm đến), thông tin khách hàng thường xuyên của bạn, thông tin về đối tác du lịch của bạn (bao gồm các thành viên gia đình, đối tác hoặc bạn bè đi cùng), thông tin việc làm (áp dụng cho đặt chỗ theo nhóm), sở thích về phòng, đồ ăn và đồ uống cũng như các liệu pháp spa/thẩm mỹ viện, số nhận dạng truy cập internet và chi tiết dịch vụ cụ thể (bao gồm các ngày quan trọng hoặc ngày kỷ niệm). Chúng tôi cũng có thể cần thu thập thông tin theo yêu cầu của luật pháp địa phương như số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, loại thị thực nhập cảnh, bằng lái xe, ngày và nơi sinh, giới tính, chức danh và quốc tịch. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa; và/hoặc
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Thông tin hoặc sở thích liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như dị ứng và tình trạng sức khỏe có thể quan trọng cần biết liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và đồ uống hoặc các liệu pháp spa/thẩm mỹ viện. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn Dịch vụ theo cách phù hợp với nhu cầu của bạn. Lợi ích chính đáng của bạn và của chúng tôi là đảm bảo Dịch vụ được cung cấp một cách an toàn.
Các khoản chi tiêu được chia thành từng khoản để tập hợp hồ sơ của bạn một cách hợp lý trong thời gian lưu trú, bao gồm giá phòng và các chi phí khác được tính vào phòng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • quản lý, xử lý và xác nhận các yêu cầu đặt chỗ của bạn (bao gồm cả thư từ liên quan);
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm chỗ ở, thức ăn và đồ uống, trị liệu spa;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn; và/hoặc
 • hoàn tất đơn đặt hàng của bạn khi bạn mua phiếu quà tặng của Peninsula, thẻ trả trước hoặc hàng hóa.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Thông tin cá nhân được cung cấp qua các tài khoản chuyên dụng như “Peninsula Perfect Companion”, “Mobile PenKey Concierge”, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ, ngày sinh hoặc số giấy phép lái xe của bạn để thuê ô tô. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đăng ký cho bạn và cung cấp cho bạn phong cách sống cũng như các dịch vụ trợ giúp tùy chỉnh theo chương trình và tài khoản liên quan mà bạn đã đăng ký. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Chỉ dành cho các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn (ví dụ: cho thuê nhà ở và thương mại, vận hành các câu lạc bộ dân cư và cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tiệc và vận chuyển không liên quan đến khách sạn của chúng tôi)
Thông tin đáp ứng yêu cầu của bạn về các dịch vụ liên quan: biển số xe (áp dụng đối với cho thuê nhà ở và thương mại), người sống chung hoặc khách đến thăm (áp dụng đối với thuê nhà ở), sở thích và yêu cầu về đồ ăn và đồ uống (áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ ăn uống), sắp xếp hành trình và hoạt động (áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ tiệc hoặc vận chuyển), v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển; và/hoặc
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Thông tin liên quan đến danh tính hoặc tư cách thành viên của bạn với chúng tôi như chi tiết chứng minh nhân dân và hộ chiếu cũng như thông tin chi tiết về hợp đồng thuê nhà, việc làm và tư cách thành viên câu lạc bộ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • cung cấp cho bạn và tính phí các Dịch vụ không liên quan đến khách sạn và thông tin liên quan, bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển; và/hoặc
 • tạo điều kiện thuận lợi cho mọi yêu cầu hoặc hỗ trợ đặc biệt và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả sản phẩm) cho bạn.
Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:
 • ưu đãi và đăng ký, sự kiện đặc biệt, tin tức và/hoặc tài liệu marketing khác, trong từng trường hợp, liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của các đối tác khu mua sắm của chúng tôi; và/hoặc
 • điều chỉnh thông tin marketing của chúng tôi cho phù hợp với bạn bằng cách xác định những ưu đãi nào có nhiều khả năng được các nhóm khách hàng khác nhau quan tâm nhất.
Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn.
Để liên lạc với các cổ đông, nhà đầu tư, nhà đầu tư tiềm năng và nhà phân tích và chỉ để xác minh danh tính cổ đông (ví dụ: chia sẻ với bạn thông tin tài chính, thông báo và thông cáo báo chí của chúng tôi cũng như mời bạn tham dự buổi thuyết trình của chúng tôi và/hoặc thực hiện các quyền cổ đông của bạn)
Họ tên, địa chỉ email và địa chỉ, tỷ lệ cổ phần và phiếu bầu, số điện thoại, chủ sử dụng lao động và Dữ liệu cá nhân khác của bạn và, nếu phù hợp, bản sao giấy tờ tùy thân của bạn, chỉ để chúng tôi liên lạc với bạn và/hoặc xác minh danh tính của bạn với tư cách là cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn mà tùy từng thời điểm thuộc quyền sở hữu của Cơ quan đăng ký Cổ phiếu Hồng Kông của The Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited (hiện tại là Computershare Hong Kong Investor Services Limited). Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
 • hoàn thành các mẫu biểu quyết ủy quyền của cổ đông, cho phép bạn tham dự, tham gia và thực hiện các quyền cổ đông của mình trong và bao gồm cả việc đặt câu hỏi tại các cuộc họp cổ đông của chúng tôi;
 • đăng ký tham gia chương trình webcast của công ty hoặc hình thức họp trực tuyến hoặc cuộc họp kỹ thuật số khác, bao gồm các cuộc họp cổ đông hoặc thuyết trình kết quả và tham gia vào phiên Hỏi đáp liên quan; và/hoặc
 • hoàn thành biểu mẫu đăng ký nhà đầu tư hoặc phương tiện truyền thông để nhận thông báo về ngày phát hành thông tin tài chính của chúng tôi, thông báo qua email về (và liên kết đến) các thông báo, thông cáo báo chí, lời mời tham dự buổi thuyết trình với nhà đầu tư hoặc các cuộc họp báo truyền thông của chúng tôi (bao gồm qua webcast hoặc phát trực tiếp khác hoặc các định dạng cuộc họp kỹ thuật số.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện nghĩa vụ của mình với bạn với tư cách là nhà phân tích, cổ đông, nhà đầu tư và/hoặc nhà đầu tư tiềm năng.
1.2 Nhìn chung, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân nêu trên để đảm bảo sự thoải mái và chú ý đến nhu cầu cá nhân của bạn trong tương lai và/hoặc hỗ trợ phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới cũng như cải thiện các dịch vụ và sản phẩm hiện có của chúng tôi. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là liên tục cải thiện và phát triển Dịch vụ của mình. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin trên để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn) liên quan đến việc bảo vệ mọi khiếu nại và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và/hoặc tòa án liên quan đến thủ tục tố tụng hoặc điều tra ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi có nghĩa vụ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình và việc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi.
1.3 Có một số cách mà chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn:
 • chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn bằng cách tương tác với bạn, chẳng hạn như thông qua Ứng dụng của chúng tôi, khi bạn đặt chỗ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi hoặc khi bạn trực tiếp đặt chỗ hoặc mua dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;
 • chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các bên thứ ba, bao gồm các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến thay mặt bạn đặt chỗ khách sạn, spa hoặc nhà hàng, hỗ trợ thanh toán trực tuyến hoặc mua quà tặng hoặc có liên quan đến quy trình đặt chỗ hoặc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn; và
 • chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn thông qua hoạt động của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội liên kết với chúng tôi như fan page Facebook hoặc Tài khoản chính thức của WeChat hoặc khi bạn chia sẻ nội dung, ảnh hoặc theo dõi chúng tôi. Xin lưu ý rằng các nền tảng truyền thông xã hội này sẽ có các chính sách và quy trình bảo mật riêng điều chỉnh việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
1.4 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân về các cá nhân khác (ví dụ: thành viên gia đình hoặc bạn đồng hành), bất kể bạn đi cùng nhau hay không, bạn phải được sự cho phép hoặc đồng ý của những cá nhân đó để cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của họ và cho họ biết nơi họ có thể tìm thấy bản sao của Chính sách quyền riêng tư này.
1.5 Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập ngoại tuyến với thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Chúng tôi kết hợp thông tin trên các thiết bị, chẳng hạn như máy tính và thiết bị di động. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba với thông tin chúng tôi đã có.

2

Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

2.1 Chỉ khi cần thiết, chúng tôi mới chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bên thứ ba. Các tình huống có thể xảy ra bao gồm:
 1. Công ty chi nhánh ▶ Để cung cấp cho bạn Dịch vụ và đảm bảo tính nhất quán của tiêu chuẩn dịch vụ và quản lý kinh doanh, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty chi nhánh trong HSH Group. Các công ty chi nhánh của chúng tôi đã ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu nội bộ và chỉ có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể tìm thấy danh sách các công ty chi nhánh có liên quan bằng cách nhấp vào đây.
 2. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Phần 1 ▶ Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba được chọn như nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu, tổ chức, có thể bao gồm chủ khách sạn/bất động sản và/hoặc các công ty khác của HSH Group sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Phần 1 (Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân) ở trên, bao gồm:
  1. các đại lý chuyên môn giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo, chiến dịch khuyến mãi và sự kiện cũng như phân tích hiệu quả của chúng, quản lý thông tin liên lạc và câu hỏi của bạn với chúng tôi, duy trì mối quan hệ với bạn, cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho bạn và gửi thông tin marketing cho bạn với sự đồng ý trước của bạn;
  2. nhà cung cấp bên thứ ba giúp chúng tôi giao sản phẩm cho bạn, chẳng hạn như bưu điện và chuyển phát nhanh;
  3. nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và báo cáo tín dụng giúp chúng tôi đánh giá điểm tín dụng của bạn, xác minh thông tin của bạn (nếu và khi điều này là cần thiết để ký một số hợp đồng nhất định) và xử lý khoản thanh toán trực tuyến của bạn;
  4. nhà cung cấp bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc trợ giúp đặc biệt và chăm sóc khách hàng;
  5. các đại lý du lịch, doanh nghiệp hoặc công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo, hội thảo, tiệc chiêu đãi, sự kiện, trải nghiệm cá nhân hóa; và
  6. các công ty tư vấn giúp chúng tôi quản lý mối quan hệ với khách hàng và cung cấp các báo cáo cũng như phân tích về nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng.
 3. Các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và tòa án để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc để xử lý các sự cố/khiếu nại ▶ Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi được yêu cầu theo luật pháp liên quan hoặc theo lệnh của tòa án hoặc được chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác yêu cầu để hỗ trợ tố tụng hoặc điều tra. Thật không may, trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể không xin được sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ đó.
 4. Các bên thứ ba để bảo vệ các quyền và tài sản hợp pháp của chúng tôi ▶ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba để:
  1. thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cũng như các thỏa thuận khác, bao gồm cả việc điều tra mọi hành vi vi phạm tiềm ẩn;
  2. phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc
  3. bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (chẳng hạn như trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng).
 5. Các bên thứ ba yêu cầu dữ liệu liên quan đến thay đổi cấu trúc hoạt động kinh doanh của chúng ▶ Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho người mua tiềm năng, chủ sở hữu mới hoặc bên thứ ba khác có liên quan đến bất kỳ giao dịch nào sau đây hoặc thay đổi đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm mọi đàm phán liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc thay đổi nào như vậy): (i) bán, chuyển nhượng, sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc sáp nhập, mua lại hoặc thành lập liên doanh với bất kỳ doanh nghiệp nào khác; hoặc (ii) bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của chúng tôi (trong trường hợp đó Dữ liệu cá nhân có thể được bán như một phần của tài sản đó).
2.2 Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi đều bị cấm giữ lại, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ trường hợp thực sự cần thiết cho Dịch vụ (tức là cho các mục đích được mô tả ở trên).
2.3 Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: hãng hàng không, đại lý du lịch trực tuyến, công ty cho thuê ô tô, trang web đặt bàn), những người có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn và có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư hiện hành của nhà cung cấp bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

3

Cách chúng tôi truyền, bảo vệ và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân

Bảo mật thông tin liên lạc
3.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính hợp lý về mặt thương mại (ví dụ: chính sách truy cập và bảo mật thông tin), các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sở hữu. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đó, xin lưu ý rằng không công ty nào có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoặc đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn cho Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền qua Dịch vụ hoặc qua Internet – bạn sẽ tự chịu rủi ro khi truyền dữ liệu đó. Việc truy cập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin của bạn. Hơn nữa, trong khi chúng tôi cố gắng đưa ra các biện pháp bảo vệ hợp đồng phù hợp, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu do bên thứ ba điều hành và trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khác phát sinh liên quan đến việc đánh cắp thông tin hoặc các hành động độc hại khác.
3.2 Chúng tôi lưu trữ một số thông tin khách hàng và chi tiết đặt chỗ nhất định trong Hệ thống Thông tin Khách hàng và Hệ thống Đặt chỗ trên máy chủ bảo mật của nhà thầu phụ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như tường lửa, xác thực, kiểm soát truy cập, bảo vệ tính toàn vẹn, mã hóa và các công cụ chống vi-rút được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn khỏi bị truy cập trái phép hoặc vô tình. Vì luật áp dụng cho thông tin cá nhân khác nhau tùy theo quốc gia nên các khách sạn hoặc hoạt động kinh doanh khác của chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung có thể khác nhau tùy theo yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.
Truyền dữ liệu cá nhân quốc tế
3.3 Là một công ty toàn cầu, chúng tôi nỗ lực cung cấp cho bạn dịch vụ vượt trội tương tự ở Hồng Kông, như bạn thấy ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Paris, New York, Tokyo, v.v. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới toàn cầu bao gồm tài sản, văn phòng, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và các cộng sự trên toàn cầu. Bản chất kinh doanh và hoạt động của chúng tôi yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến các công ty, bất động sản, trung tâm hoạt động, trung tâm dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của Tập đoàn có thể đặt trụ sở tại các quốc gia bên ngoài quốc gia của bạn cho các mục đích được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này. Hiện tại, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến trụ sở chính của chúng tôi tại Hồng Kông cũng như các quốc gia hoặc khu vực khác nơi chúng tôi có mặt hoặc có máy chủ dữ liệu, bao gồm Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Pháp. Các quốc gia hoặc khu vực pháp lý có liên quan cho mục đích truyền Dữ liệu cá nhân xuyên biên giới như vậy sẽ tùy thuộc vào vị trí của bạn.
3.4 Đối với khách hàng ở các khu vực pháp lý có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh, việc truyền dữ liệu giữa các công ty chi nhánh của chúng tôi trong HSH Group và các bên thứ ba sử dụng các biện pháp bảo vệ hiện hành, chẳng hạn như kết hợp các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, lấy được sự đồng ý của bạn hoặc tính đến các đánh giá mức độ đầy đủ.
Lưu trữ dữ liệu cá nhân
3.5 Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích liên quan được mô tả trong Phần 1 (Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân) ở trên trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép khác. Nếu thông tin được sử dụng cho hai mục đích, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó cho đến khi hoàn thành cả hai mục đích, nhưng chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin đó cho một mục đích sau khi hoàn thành mục đích đó.

4

Quyền của bạn

4.1 Luật của một số khu vực pháp lý cấp các quyền cụ thể cho người dùng Dịch vụ. Vui lòng tham khảo các Quy định cụ thể của địa phương (được nêu trong các phụ lục có liên quan của Chính sách quyền riêng tư này) hoặc luật hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn để biết tổng quan về các quyền cụ thể có thể áp dụng cho những người tuân theo luật bảo vệ dữ liệu tại các khu vực pháp lý được liệt kê và cách thực hiện các quyền này.
4.2 Theo Mục 4.1 ở trên, bạn có thể được hưởng một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ. Một số quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định (như được nêu chi tiết hơn bên dưới). Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) bên dưới và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo luật và quy định hiện hành.
 1. Quyền truy cập: bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn và biết thêm chi tiết về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với ai.
 2. Chỉnh sửa: bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ điểm không chính xác nào trong Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 3. Khiếu nại: nếu bạn không hài lòng với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc phản hồi của chúng tôi đối với việc thực hiện các quyền này, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn.
 4. Xóa: bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi không còn cơ sở hợp pháp để sử dụng, trừ khi luật pháp và quy định hiện hành có yêu cầu hoặc quy định khác, nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu trường hợp đó xảy ra.
 5. Rút lại sự đồng ý: trong trường hợp việc xử lý dựa trên sự đồng ý (ví dụ: marketing hoặc việc sử dụng nhất định các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt) và trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành quy định, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với một số hoạt động xử lý nhất định hoặc các hoạt động của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ dừng hoạt động xử lý cụ thể đó. Khi cần có sự đồng ý để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn không đồng ý với việc xử lý hoặc nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ như mong đợi. Xin lưu ý rằng quyền rút lại sự đồng ý chỉ khả dụng nếu cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu cá nhân là sự đồng ý.
 6. Phản đối việc xử lý: bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn làm như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.
 7. Hạn chế: bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi có thể sử dụng lại dữ liệu đó nếu có căn cứ hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ người khác).
 8. Khả năng di chuyển: bạn có thể có quyền nhận bản sao của một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Ví dụ: ở một số khu vực pháp lý nhất định, điều này có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn (ví dụ: thông tin khảo sát) hoặc theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: tên tài khoản), như được mô tả trong Phần 1 (Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân) ở trên. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về việc chuyển Dữ liệu cá nhân này nếu bạn đưa ra yêu cầu như vậy.
 9. Quảng cáo: Bạn có thể chọn ngừng nhận quảng cáo được cá nhân hóa hoặc chương trình quảng bá marketing từ chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ bằng cách làm theo hướng dẫn của bất kỳ tài liệu marketing nào được cung cấp qua email, bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn trong tài khoản “My Peninsula” hoặc “Peninsula Perfect Companion” (nếu có) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.
4.3 Khi chúng tôi đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu, bạn nên liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu để thực hiện quyền của mình
4.4 Bất kể những nội dung đã nêu ở trên, tùy từng thời điểm chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo khi chúng tôi thấy cần thiết phải làm như vậy (ví dụ: khi chúng tôi cần thông báo cho bạn về các vấn đề bảo trì, an ninh hoặc an toàn tại cơ sở kinh doanh của chúng tôi). Đây là những thông báo thiết yếu liên quan đến hệ thống và Dịch vụ và bạn không thể từ chối nhận những thông báo này vì chúng không mang tính chất quảng cáo.
Cập nhật thông tin
4.5 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn là chính xác. Để hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này, bạn nên thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách cập nhật thông tin chi tiết trong tài khoản của bạn trong “My Peninsula”, “Peninsula Perfect Companion” hoặc “Mobile PenKey Concierge” (nếu có) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) below.

5

Liên hệ với chúng tôi

5.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Nhóm bảo mật dữ liệu

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited
8/F St George’s Building
2 Ice House Street
Central, Hồng Kông SAR
Điện thoại: +852 2926 2888
Email: privacy@peninsula.com
5.2 Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi vì mục đích bảo vệ dữ liệu như sau:

Đại diện tại Liên minh Châu Âu tại:

Peninsula Paris Hotel Management SARL
Tham chiếu: “Đại diện EU”
c/o The Peninsula Paris
19 avenue Kléber,
Paris, Pháp, 75116

Người nhận: Văn phòng Điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +33 1 5812 2888
Email: privacy@peninsula.com

Đại diện tại Vương quốc Anh tại:

Peninsula London Limited
(Làm đối tác chung thay mặt cho Peninsula London, LP)
Tham chiếu: Đại diện Vương quốc Anh”
c/o The Peninsula London
1 Grosvenor Place, London
SW1 7HJ, Vương quốc Anh

Người nhận: Văn phòng Điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +44 20 3959 2888
Email: privacy@peninsula.com

Đại diện tại Thái Lan tại:

Siam Chaophraya Holdings Company Limited
Tham chiếu: Đại diện Thái Lan”
c/o The Peninsula Bangkok
333/1 Charoennakorn Road, Klongton-Sai,
Klongsan, Bangkok 10600, Thái Lan

Người nhận: Văn phòng Điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +66 2 020 2888
Email: privacy@peninsula.com

Đại diện tại Thổ Nhĩ Kỳ at:

PIT İstanbul Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
Tham chiếu: Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ”
c/o The Peninsula Istanbul
Karaköy, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:34,
34425 Beyoğlu, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Người nhận: Văn phòng Điều hành / HSH Management Services Limited
Điện thoại: +90 212 931 2888
Email: privacy@peninsula.com

5.3 Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có để đưa ra khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở khu vực bạn sống hoặc làm việc mà bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu.

6

Cookie

6.1 Trang web và Ứng dụng của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web có liên quan. Cookie là các tệp nhỏ, khi được đặt trên thiết bị của bạn sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Trang web của mình. Để biết thông tin chi tiết về các cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

7

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

7.1 Trong tương lai, chúng tôi có thể cần thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này. Tất cả các thay đổi sẽ được bao gồm trong Chính sách quyền riêng tư mới nhất được công bố trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, để bạn luôn hiểu các thông lệ hiện tại của chúng tôi đối với Dữ liệu cá nhân. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi đăng Chính sách quyền riêng tư sửa đổi. Nếu luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào đối với Chính sách quyền riêng tư này. Trừ khi luật pháp và quy định hiện hành có yêu cầu khác, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý Chính sách quyền riêng tư sửa đổi có hiệu lực bằng cách truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau những thay đổi đó.

8

Các trang web và ngôn ngữ khác

8.1 Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, xin lưu ý rằng họ có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với chính sách của họ hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web của bên thứ ba đó.
8.2 Trừ khi luật pháp có quy định khác hoặc được quy định rõ ràng, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ địa phương của Chính sách quyền riêng tư này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phụ lục I: Quy định cụ thể của địa phương – California

1. Phạm vi áp dụng

Phần này áp dụng cho cư dân California tuân theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (được sửa đổi theo Đạo luật về quyền riêng tư của California năm 2020, “CCPA”). Vì mục đích của phần này, “thông tin cá nhân” và “thông tin cá nhân nhạy cảm” có ý nghĩa được nêu trong CCPA và không bao gồm thông tin bị loại trừ khỏi phạm vi của CCPA.
2. Thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân

Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thu thập và tiết lộ cho mục đích kinh doanh các loại thông tin cá nhân sau đây từ hoặc về bạn hoặc thiết bị của bạn:
 • thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu được từ các kênh công cộng, bao gồm tên, tùy chọn ngôn ngữ, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ (cư trú và/hoặc giao hàng) cũng như hồ sơ về lịch sử giao dịch của bạn với chúng tôi;
 • thông tin đăng ký tài khoản với chúng tôi, bao gồm tên người dùng và mật khẩu mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản “My Peninsula”, “Peninsula Perfect Companion” hoặc “Mobile PenKey Concierge”;
 • thông tin thanh toán của bạn như thông tin thẻ tín dụng (bao gồm số thẻ tín dụng, mã và ngày hết hạn) và chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn;
 • nếu bạn liên hệ với chúng tôi, thư từ của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác, vì bất kỳ mục đích nào (ví dụ: gửi yêu cầu cho chúng tôi trước hoặc sau khi giao dịch với chúng tôi);
 • thông tin tài khoản mạng xã hội bao gồm, tùy thuộc vào tương tác của bạn với các nền tảng mạng xã hội khác nhau được liên kết với chúng tôi hoặc chúng tôi tương tác, tên hồ sơ, ID tài khoản, ảnh, bài đăng, v.v. của bạn được công bố công khai;
 • bản ghi hình và/hoặc âm thanh hoặc hình ảnh được ghi lại bằng hệ thống truyền hình mạch kín được lắp đặt ở mức độ phù hợp, thích hợp và được pháp luật và quy định hiện hành cho phép;
 • thông tin bạn đã cung cấp khi hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu;
 • thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm chi tiết về các lần bạn truy cập Trang web, Ứng dụng của chúng tôi và thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP và tên miền, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành của bạn, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác cũng như các tài nguyên mà bạn truy cập;
 • chi tiết chuyến đi và sở thích của bạn bao gồm chi tiết chuyến đi của bạn (bao gồm số chuyến bay, ngày và giờ đến và đi, quốc gia/khu vực xuất phát và điểm đến), thông tin khách hàng thường xuyên của bạn, thông tin về đối tác du lịch của bạn (bao gồm các thành viên gia đình, đối tác hoặc bạn bè đi cùng), thông tin việc làm (áp dụng cho đặt phòng theo nhóm), sở thích về phòng, đồ ăn, đồ uống và cách trị liệu, truy cập internet và các dịch vụ (bao gồm cả những ngày quan trọng hoặc ngày kỷ niệm). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin theo yêu cầu của pháp luật địa phương như số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, loại thị thực nhập cảnh, bằng lái xe, ngày và nơi sinh, giới tính, chức danh, quốc tịch, v.v.;
 • thông tin về chi tiêu được chia thành từng khoản của bạn với chúng tôi để tập hợp hồ sơ của bạn một cách hợp lý trong thời gian lưu trú, bao gồm giá phòng và các chi phí khác được tính vào phòng của bạn;
 • thông tin của bạn thông qua các tài khoản chuyên dụng như “My Peninsula” hoặc “Mobile PenKey Concierge”, để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như số giấy phép lái xe để thuê ô tô cho bạn và các thông tin khác để cung cấp trải nghiệm phong cách sống và tìm nguồn cung ứng dịch vụ về hàng hóa, thực phẩm, giải trí, v.v.;
 • một số thông tin nhất định để đáp ứng yêu cầu của bạn về các dịch vụ liên quan, bao gồm (nhưng không giới hạn) biển số xe (áp dụng đối với việc cho thuê nhà ở và thương mại), thông tin cá nhân của người sống chung hoặc khách đến thăm (áp dụng đối với việc thuê nhà ở), sở thích và yêu cầu về đồ ăn và đồ uống (áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ ăn uống), sắp xếp hành trình và hoạt động (áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ tiệc hoặc vận chuyển), v.v.; và/hoặc
 • thông tin nếu bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi liên quan đến khoản đầu tư hoặc khoản đầu tư tiềm năng vào chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, địa chỉ email và địa chỉ của bạn, tỷ lệ cổ phần và phiếu bầu, số điện thoại, chủ sử dụng lao động và thông tin cá nhân khác có liên quan chặt chẽ với khoản đầu tư và, nếu thích hợp, bản sao giấy tờ tùy thân của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Cơ quan đăng ký Cổ phiếu Hồng Kông của The Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited (hiện tại là Computershare Hong Kong Investor Services Limited) đã có về bạn.
Chúng tôi thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
 • cung cấp cho bạn Dịch vụ, xử lý các yêu cầu đặt phòng, đồng thời cho phép và tính phí (i) các dịch vụ liên quan đến khách sạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở chỗ ở, đồ ăn, đồ uống và trị liệu spa; và (ii) các dịch vụ và thông tin không liên quan đến khách sạn bao gồm các câu lạc bộ dân cư, các sự kiện tiệc, cho thuê thương mại và nhà ở, dịch vụ trợ giúp đặc biệt và vận chuyển;
 • hoàn tất các đơn đặt hàng hoặc giao dịch mua hàng của bạn khi bạn mua phiếu quà tặng của Peninsula, thẻ trả trước hoặc hàng hóa;
 • tùy chỉnh và cải thiện Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
 • cung cấp cho bạn các thông tin cập nhật, ưu đãi, đăng ký và các tài liệu marketing khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi cho bạn ở nơi bạn đã chọn nhận những tài liệu này;
 • xử lý mọi tai nạn (chẳng hạn như liên lạc với các dịch vụ cấp cứu) và các yêu cầu dịch vụ y tế cũng như xử lý mọi khiếu nại của khách hàng như khiếu nại thương tích cá nhân; và
 • cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư cho bạn, đăng ký tham gia webcast của công ty hoặc hình thức họp trực tiếp hoặc kỹ thuật số khác, cũng như hoàn tất các quy trình quan hệ nhà đầu tư khác nhau.
Để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng từng loại thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Phần 1 (Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân) ở trên.

Chúng tôi tiết lộ từng loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các loại tổ chức sau:
 • các công ty chi nhánh trong HSH Group nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ và đảm bảo tính nhất quán của tiêu chuẩn dịch vụ và quản lý kinh doanh
 • các bên thứ ba được chọn như nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu, tổ chức, có thể bao gồm chủ khách sạn/bất động sản và/hoặc các công ty khác của HSH Group, để hỗ trợ chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như được nêu trong Phần 1 (Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân) ở trên, bao gồm:
  • o đại lý chuyên ngành;
  • o nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao hàng;
  • o nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và báo cáo tín dụng;
  • o nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp dịch vụ trợ giúp đặc biệt hoặc chăm sóc khách hàng;
  • o đại lý du lịch, doanh nghiệp hoặc công ty; và
  • o các công ty tư vấn;
 • các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và tòa án để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc xử lý các sự cố/khiếu nại. Thật không may, trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể không thể xin được sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ đó;
 • Các bên thứ ba nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hoặc tuân thủ pháp luật, bao gồm:
  • o thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cũng như các thỏa thuận khác, bao gồm cả việc điều tra mọi hành vi vi phạm tiềm ẩn;
  • o phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc
  • o bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.
 • người mua tiềm năng, chủ sở hữu mới hoặc bên thứ ba khác tham gia vào bất kỳ giao dịch nào sau đây hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm mọi cuộc đàm phán liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc thay đổi nào như vậy): (i) bán, chuyển nhượng, sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc sáp nhập, mua lại hoặc thành lập liên doanh với bất kỳ doanh nghiệp nào khác; hoặc (ii) bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của chúng tôi (trong trường hợp đó Dữ liệu cá nhân có thể được bán như một phần của tài sản đó).
Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của cư dân California với nghĩa “đã bán” hoặc “Chia sẻ” trong CCPA. Chúng tôi cũng không biết về bất kỳ việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nào của người dùng dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm cho các mục đích khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà người tiêu dùng bình thường yêu cầu các dịch vụ đó mong đợi một cách hợp lý.
3. Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Thời gian lưu giữ khác nhau đối với các loại dữ liệu khác nhau được thu thập. Để biết thêm thông tin về thời gian lưu giữ, vui lòng xem Phần 3 (Cách chúng tôi truyền, bảo vệ và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân) ở trên.
4. Các quyền theo CCPA

Nếu bạn là cư dân California và CCPA không công nhận ngoại lệ áp dụng cho bạn hoặc thông tin cá nhân của bạn, thì bạn có quyền:
 • yêu cầu chúng tôi tiết lộ miễn phí cho bạn những thông tin sau trong 12 tháng trước khi bạn yêu cầu:
  • o các loại thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập;
  • o các loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập;
  • o mục đích thu thập thông tin cá nhân về bạn;
  • o các loại bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân về bạn và các loại thông tin cá nhân được tiết lộ (nếu có) và mục đích tiết lộ thông tin cá nhân về bạn; và
  • o những thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
 • yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, trừ khi CCPA công nhận trường hợp ngoại lệ;
 • yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn; và
 • không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp khi thực hiện các quyền của mình, bao gồm việc cung cấp mức độ hoặc chất lượng dịch vụ khác hoặc từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn khi bạn thực hiện các quyền của mình theo CCPA.
Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành tất cả các yêu cầu đã được xác minh trong khoảng thời gian do CCPA quy định, là 45 ngày kể từ ngày ban hành Chính sách quyền riêng tư này. Nếu cần, việc gia hạn thêm 45 ngày sẽ kèm theo lời giải thích về việc gia hạn.
5. Cách thực hiện các quyền của bạn

Nếu bạn là cư dân California mà CCPA áp dụng, bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình, nếu có, đối với dữ liệu khác bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) ở trên. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn trước khi tuân thủ yêu cầu của bạn nhằm bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn và có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể cần những thông tin sau từ bạn: tên, họ, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ email của bạn.

Theo CCPA, bạn có thể tự mình thực hiện các quyền này hoặc bạn cũng có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu này. Để chúng tôi xử lý yêu cầu, bạn phải cung cấp cho người đại diện được ủy quyền văn bản cho phép có chữ ký. Chúng tôi có quyền yêu cầu đại lý xác minh danh tính của chính họ và xác nhận trực tiếp với bạn rằng bạn đã cấp cho đại lý được ủy quyền quyền gửi yêu cầu.
6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) ở trên.

Ngoài ra, đối với các cơ sở kinh doanh tại Hoa Kỳ, chúng tôi có sẵn các số điện thoại miễn phí sau để bạn gửi yêu cầu liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi:
 1. The Peninsula Beverly Hills: +1 800 462 7899
 2. The Peninsula Chicago: +1 866 288 8889
 3. The Peninsula New York: +1 800 262 9467
 4. Quail Lodge & Golf Club: +1 866 675 1101

Phụ lục II: Quy định cụ thể của địa phương – Trung Quốc

Chúng tôi đã chuẩn bị Phụ lục II này theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ("PIPL") dành cho cư dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (chỉ nhằm mục đích cho Phụ lục II của Chính sách quyền riêng tư này, ngoại trừ Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Macao và Đài Loan, “Trung Quốc”) và các cá nhân đang ở Trung Quốc. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Phụ lục II này và nội dung chính của Chính sách quyền riêng tư này thì Phụ lục II này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân cho ai

Như đã nêu trong Phần 2 (Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân) ở trên, khi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi khi và nếu cần thiết phải làm như vậy. Bạn có thể tìm thấy danh sách các công ty chi nhánh mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn và biết chi tiết về họ bằng cách nhấp vào đây. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Nhóm bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) ở trên để lấy thông tin về các đối tác kinh doanh của chúng tôi và những người mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn.
2. Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) do bên thứ ba cung cấp

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, các trang web hoặc kênh trực tuyến của chúng tôi có thể chứa SDK từ các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các SDK này và nhà khai thác chúng ở bên dưới:
Tên Chức năng Loại dữ liệu cá nhân được thu thập Nhà khai thác Chính sách quyền riêng tư/siêu liên kết tới trang web chính thức
Gift platform API Hỗ trợ người dùng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử Thông tin về đơn đặt hàng và người nhận, tên người dùng và địa chỉ email Techsembly Pte. Ltd https://www.techsembly.com/privacy-policy
Spa Booking Engine Hỗ trợ người dùng đặt dịch vụ spa Tên, địa chỉ email và số điện thoại CPS Graphics, Inc. dba Tambourine https://www.tambourine.com/privacy-policy
Spa Booking Engine Hỗ trợ người dùng đặt dịch vụ spa Tên, địa chỉ email và số điện thoại Shiji Concept Online Spa https://concept.shijigroup.com/privacy-policy
TravelClick Guest Management Solution Quản lý thông tin người dùng Tên và email TravelClick https://www.amadeus-hospitality.com/travelclick-legal/terms-and-conditions/
Sinobase Quản lý dữ liệu thành viên và phân tích thống kê Tên, ngày sinh, số điện thoại di động, ID WeChat, hồ sơ đặt chỗ Sinobase Marketing Technology Corporation https://www.sinobasedm.com/#/
WeChat Order Management Hỗ trợ người dùng đặt phòng Tên, ngày sinh, số điện thoại di động, ID WeChat, thời gian lưu trú Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. https://www.shijigroup.com/legal/terms-and-conditions
WeChat Content Management and Customer Relationship Management Quản lý dữ liệu và phân tích thống kê ID WeChat và biệt danh của người dùng, các trang và nội dung đã truy cập cũng như thời lượng truy cập Shanghai JINGdigital Co., Ltd. https://www.jingdigital.com/%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96/
RECON Giải pháp thanh toán điện tử Tên và số thẻ tín dụng Cityline (Hong Kong) Limited https://www.reconpayment.com/
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bảo mật cần thiết cho tất cả SDK của bên thứ ba và yêu cầu nhà cung cấp bên thứ ba triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ tính bảo mật cho Dữ liệu cá nhân của bạn. Trong khi đó, chúng tôi có thể cập nhật thông tin của SDK theo những thay đổi về yêu cầu dịch vụ và chức năng kinh doanh tùy từng thời điểm. Bạn có thể tìm thấy phiên bản cập nhật nhất trong Chính sách quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi.
3. Truyền dữ liệu cá nhân xuyên biên giới quốc tế

Về nguyên tắc, Dữ liệu cá nhân do chúng tôi tạo hoặc thu thập ở Trung Quốc sẽ được lưu trữ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, để xử lý việc đặt chỗ và thanh toán của bạn cũng như để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài Trung Quốc. Luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia hoặc khu vực này có thể khác với luật ở Trung Quốc và mức độ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn có thể khác nhau tương ứng.

Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài Trung Quốc, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp theo yêu cầu của luật pháp và quy định ở Trung Quốc, bao gồm, nếu thích hợp, thực hiện đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu cá nhân, lấy chứng nhận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, tiến hành đánh giá bảo mật bởi các tổ chức bên thứ ba đủ điều kiện và/hoặc ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ban hành với người nhận ở nước ngoài.
4. Bảo vệ đặc biệt Dữ liệu cá nhân của Trẻ vị thành niên

Xin lưu ý rằng các trang web cũng như sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không dành cho Trẻ vị thành niên (tức là những người dưới 18 tuổi) trừ khi được nêu rõ ràng trong phần mô tả có liên quan. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân của Trẻ vị thành niên. Để đảm bảo rằng người giám hộ của Trẻ vị thành niên có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Trẻ vị thành niên khi mua và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, chúng tôi đã xuất bản Chính sách quyền riêng tư của Trẻ vị thành niên để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Trẻ vị thành niên. Nếu bạn là người giám hộ của Trẻ vị thành niên, vui lòng đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của Trẻ vị thành niên.
5. Liên hệ với chúng tôi

Ngoài việc liên hệ với chúng tôi theo Mục 5 (Liên hệ với chúng tôi) ở trên, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại Trung Quốc như sau:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại Trung Quốc

The Palace Hotel Ltd.
8 Goldfish Lane, Wangfujing, Bắc Kinh
The Peninsula Beijing
Điện thoại: +86 10 8516 2888
Email: privacy@peninsula.com

The Peninsula Shanghai Waitan Hotel Company Limited
No. 32, The Bund 32 Zhongshan Dong Yi Road, Thượng Hải
The Peninsula Shanghai
Điện thoại: +86 21 2327 2888
Email: privacy@peninsula.com

Peninsula Merchandising (Shenzhen) Company Limited
D16, F/8, Block B, Aerospace Science and Technology Plaza, 3rd Street of Haide, Nanshan District, Thâm Quyến
Điện thoại: +86 0755 2657 9989
Email: privacy@peninsula.com

Vui lòng chờ 15 ngày làm việc để chúng tôi xử lý mọi yêu cầu truy cập dữ liệu. Trong trường hợp yêu cầu liên quan đến việc thu thập thông tin phức tạp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian bổ sung cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn.