The Landmark Vietnam

Địa chỉ 5B Tôn Đức Thắng,
Quận 1, Tp. HCM
Việt Nam
Tiếp tân (+84) 28 3822 2098
Đặt chỗ (+84) 28 3822 2098
Fax (+84) 28 3822 5073
Email info@thelandmarkvietnam.com