Chính sách Cookie

Đồng ý

Thông qua việc sử dụng trang web này (gọi là Trang Web) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn International Burotel / The Landmark, một công ty thuộc tập đoàn The Hongkong and Shanghai Hotels (gọi là HSH, chúng tôi), bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie phù hợp với Chính sách Cookie này. Bạn có thể đã thấy trên màn hình khi bạn truy cập Trang Web, và mặc dù không thường xuất hiện lên màn hình vào các lần duyệt trang web sau, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào bằng cách theo các chỉ dẫn dưới đây.

Tắt Cookie

Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng Cookie thì xin tắt cookie theo hướng dẫn trong trình duyệt web của bạn [ở đây] Xin lưu ý rằng vài dịch vụ sẽ không hoạt động tốt nếu Cookie bị tắt.

Ở những chỗ mà tổ chức đặt Cookie cung cấp công cụ tắt Cookie của họ tự động thì chúng tôi sẽ liệt kê tên của tổ chức đó, loại Cookie họ đặt cùng với đường dẫn đến công cụ tắt Cookie tự động. Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi liệt kê tên và nguồn của Cookie vào ngày của chính sách Cookie này để bạn có thể dễ dàng nhận dạng và tắt nếu bạn muốn điều chỉnh trên trình duyệt của mình.

Vài trình duyệt báo cho bạn biết bạn không muốn truy cập web trên mạng internet của mình bị theo dõi. Tắt việc theo dõi có thể can thiệp vào một vài ứng dụng của Trang Web và các dịch vụ cung cấp trên Trang Web.

Chúng tôi có thể thay đổi Cookie sau lần đầu bạn duyệt Trang Web. Chính sách Cookie này sẽ luôn cho phép bạn biết ai đang đặt Cookie, cho mục đích gì và cho bạn phương tiện để tắt chúng; vậy nên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra.

Cookie là gì

Cookie là các tệp tin văn bản chứa các lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi duyệt một trang web. Sau đó Cookie được gửi ngược lại miền web ban đầu khi bạn truy cập web đó vào lần sau. Hầu hết các trang web chứa các phần tử từ nhiều miền web nên khi bạn duyệt Trang Web, trình duyệt của bạn có thể nhận Cookie từ nhiều nguồn.

Cookie có lợi vì nó cho phép một trang web nhận biết thiết bị của người dùng. Cookie cho phép bạn duyệt giữa các trang web một cách hiệu quả, nhớ các lựa chọn và đại thể cải thiện trải nghiệm người dùng, Chúng có thể được dùng để biến đổi các quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn thông qua việc theo dõi việc duyệt web của bạn trên nhiều trang web.

Cookie theo phiên (session cookie) được tự động xóa khi bạn tắt trình duyệt và các Cookie bền vững (persistent cookie) sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn sau khi trình duyệt được tắt (ví dụ để nhớ các lựa chọn của bạn khi quay lại trang web).

Chúng tôi dùng các loại Cookie nào?

Chúng tôi mô tả dưới đây các loại Cookie chúng tôi, các chi nhánh và các nhà thầu của chúng tôi sử dụng.

Các Cookie tối cần thiết

Những Cookie này quan trọng để bạn duyệt toàn trang web và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có những Cookie này, các dịch vụ mà bạn yêu cầu (chẳng hạn duyệt giữa các trang web) không thể thực hiện được.

Trang Web này sử dụng những Cookie tối cần thiết sau:

Tên Cookie Nguồn Mục đích Các thông tin khác
ASP.NET_SessionId HSH Cookie phiên (session cookie) này triển khai một công nghệ của Microsoft quan trọng cho việc vận hành trang web của chúng tôi. Nó ấn định một con số nhận diện cho mỗi khách duyệt web để họ có thể duyệt trang web chính xác.
Tên Cookie ASP.NET_SessionId
Nguồn HSH
Mục đích Cookie phiên (session cookie) này triển khai một công nghệ của Microsoft quan trọng cho việc vận hành trang web của chúng tôi. Nó ấn định một con số nhận diện cho mỗi khách duyệt web để họ có thể duyệt trang web chính xác.
Các thông tin khác

Các Cookie hiệu năng

Chúng tôi sử dụng các Cookie phân tích (analytic cookie) để phân tích các khách duyệt Trang Web này như thế nào và để giám sát hiệu suất của Trang Web. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp một trải nghiệm chất lượng cao bằng cách cá tùy chỉnh việc chào hàng và nhận biết, sửa chữa bất cứ vấn đề nào một cách nhanh chóng. Ví dụ, chúng tôi có thể dùng các Cookie hiệu năng (performance cookie) để luôn biết các trang nào hay được xem nhất, phương pháp nào dùng kết nối giữa các trang là hiệu quả nhất và để xác định tại sao một số trang lại hay bị thông báo lỗi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những cookie này để làm nổi bật các bài tin hay các dịch vụ của trang web mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm dựa trên cách thức bạn sử dụng trang web. Những thông tin do các Cookie này thu thập được không liên quan đến thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi hay các nhà thầu của chúng tôi thu thập.

Trang Web hiện đang dùng các Cookie phân tích (analytic cookie) sau từ Google Analytics.

Tên Cookie Nguồn Mục đích Các thông tin khác
-utma
-utmb
-utmc
-utmz
_ga
_gid
_gat_UA-5407631-1
Google Analytics TNhững Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách duyệt web sử dụng trang của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi dùng thông tin này để soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Những Cookie này thu thập thông tin theo hình thức ẩn danh, bao gồm số lượng khách duyệt truy cập trang, khách đến từ đâu và khách đã duyệt những trang nào. Loại Cookie bền vững (persistent cookie). Cookie này được lưu giữ 1 đến 2 ngày, tùy từng cookie.

Truy cập trang này để xem chính sách bảo mật thông tin của Google liên quan đến Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Bạn có thể chọn rút khỏi việc để Google Analytics theo dõi bằng cách truy cập trang:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Tên Cookie -utma
-utmb
-utmc
-utmz
_ga
_gid
_gat_UA-5407631-1
Nguồn Google Analytics
Mục đích Những Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách duyệt web sử dụng trang của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi dùng thông tin này để soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Những Cookie này thu thập thông tin theo hình thức ẩn danh, bao gồm số lượng khách duyệt truy cập trang, khách đến từ đâu và khách đã duyệt những trang nào.
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ 1 đến 2 ngày, tùy từng cookie.

Truy cập trang này để xem chính sách bảo mật thông tin của Google liên quan đến Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Bạn có thể chọn rút khỏi việc để Google Analytics theo dõi bằng cách truy cập trang:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Các Cookie Chức năng của Trang Web

Chúng tôi sử dụng Cookie để cung cấp cho bạn các tính năng nhất định. Ví dụ như để ghi nhớ lựa chọn của bạn (như tên, ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn), hoặc để nhận biết nền tảng bạn đang dùng để truy cập trang web, và cung cấp các tính năng phù hợp với bạn. Những Cookie này không được dùng để theo dõi việc duyệt web của bạn ở những trang web khác.

Trang Web này sử dụng các Cookie tính năng sau:

Tên Cookie Nguồn Mục đích Các thông tin khác
bookingEngine HSH Cookie này dùng để xác định một trang web có phải là một trang ứng dụng đặt chỗ hay không để hỗ trợ việc theo dõi sự kiện bằng Google Analytics. Cookie bền vững

Cookie này được giữ 30 ngày.

importantMessageCookie-XXXX HSH Cookie này xác định người dùng đã từng được thông báo bằng những tin nhắn quan trọng trên trang web hay chưa. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

cookies_support HSH Cookie này xác định xem các Cookie có được hỗ trợ trong trình duyệt web trên thiết bị của người dùng hay không. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

roomInteraction HSH Cookie này xác định xem một trang web có phải là trang chứa thông tin chi tiết phòng hay không để hỗ trợ việc theo dõi sự kiện bằng Google Analytics. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

analytics HSH Cookie này lưu trữ lựa chọn của người dùng về các điều chỉnh Cookie cho các nơi nhất định. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

marketing HSH Cookie này lưu trữ lựa chọn của người dùng về các điều chỉnh Cookie cho các nơi nhất định. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

country_isocode HSH Cookie này lưu trữ mã số đất nước lấy từ địa chỉ IP của người dùng. Loại Cookie bền vững

Cookie này được lưu giữ trong 30 ngày.

Cookie Name bookingEngine
Source HSH
Purpose This cookie identifies if the page is a booking engine page to support Google Analytics event tracking.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Cookie Name importantMessageCookie-XXXX
Source HSH
Purpose This cookie identifies if the visitor has been exposed to important message alerts on the website.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Cookie Name cookies_support
Source HSH
Purpose This cookie identifies if cookies are supported by the user in their browser on their device.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Cookie Name roomInteraction
Source HSH
Purpose This cookie identifies if the page is a room details page to support Google Analytics event tracking.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Cookie Name analytics
Source HSH
Purpose This cookie stores the visitor’s selection for the cookie settings for particular locales.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Cookie Name marketing
Source HSH
Purpose This cookie stores the country code from the visitor’s IP detection.
Further Information Persistent cookie.

This cookie is kept for 30 days.

Các Cookie quảng cáo

Các Cookie quảng cáo (hay các Cookie nhắm đích) thu thập thông tin về thói quen duyệt web liên quan đến thiết bị của bạn và dùng để làm cho quảng cáo liên quan nhiều hơn đến bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được dùng bởi các dịch vụ của các bên thứ ba trên Trang Web này, ví dụ như các nút ‘’Thích’’ (‘’Like’’) hay “Chia sẻ’’ (‘’Share’’) ngoài tính năng được yêu cầu. Các bên thứ ba cung cấp những dịch vụ này đáp lại việc đã nhận ra bạn (hay chính xác hơn là thiết bị của bạn) đã truy cập một trang web nhất định. Các bên thứ ba này dùng Cookie quảng cáo khi bạn truy cập Trang Web này và khi bạn sử dụng dịch vụ của họ và di chuyển khỏi Trang Web này. Việc thực hiện bảo mật thông tin của họ được đưa ra dưới đây:

Tên Cookie Nguồn Mục đích Các thông tin khác
01AI Moneygram Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững

Để biết thêm thông tin về việc Moneygram sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang http://corporate.moneygram.com/cookies-policy

MUIDB,
MUID,
SRCHD,
SRCHUID,
SRCHUSR
Yahoo / Bing SEM remarketing Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững

Để biết thêm thông tin về việc Yahoo/Bing sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

DSID,
IDE,
IR_PI,
_atrk_siteid, appier_uid_2,
CTO_lwid
DoubleClick Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ trong 2 năm.

Để biết thêm thông tin về việc DoubleClick sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

datr,
fr,
lu
Facebook Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ từ 10 ngày đến 90 ngày.

Để biết thêm thông tin về việc Facebook sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.facebook.com/policy.php

1P_JAR,
AID,
APISID,
CONSENT,
HSID,
NID,
SAPISID,
SID,
SIDCC,
SSID
AID
.google.com
.google.co.uk
.google.com.hk
.googleleadservices.com
Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ đến 2 năm

Để biết thêm thông tin về việc Google sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

lidc,
bcookie,_ga,
_lipt,
liap,
BizoID,
BizoCustomSegments,
BizoData,
BizoUserMatchHistory,
lang
.linkedin.com Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ từ 1 ngày cho đến 1 năm

Để biết thêm thông tin về việc LinkedIn sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

apnid,
cid,
dc-adv,
gid
Sojern Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm

Để biết thêm thông tin về việc Sojern sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/

https://www.sojern.com/privacy/website-privacy-policy/trackingtechnologies/

ckid,
cktst,
dph,
fbh0,
gcma,
impx,
itk,
ph,
rmxc
Adara (.yieldoptimizer.com) Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm

Để biết thêm thông tin về việc Adara sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://adara.com/privacy-promise/

BAIDUID Baidu Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie)

Để biết thêm thông tin về việc Baidu sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang http://ir.baidu.com/phoenix.zhtml?c=188488&p=privacy

CMBMP,
PYID,
SessionID
IPinYou Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm

Để biết thêm thông tin về việc IPinYou sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang http://en.ipinyou.com/privacy

_*_ TripAdvisor Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie)

Để biết thêm thông tin về việc TripAdvisor sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy

B Yahoo Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Loại Cookie bền vững (persistent cookie)

Để biết thêm thông tin về việc Yahoo sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm

gid,
tone
Geniee Inc (.gssprt.jp) Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com Cookie bền vững.
Để biết thêm thông tin về việc Geniee Inc sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
http://en.geniee.co.jp/privacy/
Tên Cookie 01AI
Nguồn Moneygram
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie)
Để biết thêm thông tin về việc Moneygram sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
http://corporate.moneygram.com/cookies-policy
Tên Cookie MUIDB,
MUID,
SRCHD,
SRCHUID,
SRCHUSR
Nguồn Yahoo / Bing SEM remarketing
Mục Đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie)
Để biết thêm thông tin về việc Yahoo/Bing sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Tên Cookie DSID,
IDE,
IR_PI,
_atrk_siteid,
appier_uid_2,
CTO_lwid
Nguồn DoubleClick
Purpose Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Further Information Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ trong 2 năm.
Để biết thêm thông tin về việc DoubleClick sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Tên Cookie datr,
fr,
lu
Source Facebook
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ từ 10 ngày đến 90 ngày.
Để biết thêm thông tin về việc Facebook sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.facebook.com/policy.php
Tên Cookie 1P_JAR,
AID,
APISID,
CONSENT,
HSID,
NID,
SAPISID,
SID,
SIDCC,
SSID
AID
Nguồn .google.com
.google.co.uk
.google.com.hk
.googleleadservices.com
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ đến 2 năm
Để biết thêm thông tin về việc Google sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Tên Cookie lidc,
bcookie,_ga,
_lipt,
liap,
BizoID,
BizoCustomSegments,
BizoData,
BizoUserMatchHistory,
lang
Nguồn .linkedin.com
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Further Information Loại Cookie bền vững (persistent cookie) và được lưu giữ từ 1 ngày cho đến 1 năm
Để biết thêm thông tin về việc LinkedIn sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-table
Tên Cookie apnid,
cid,
dc-adv,
gid
Source Sojern
Purpose Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm
Để biết thêm thông tin về việc Sojern sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/https://www.sojern.com/privacy/website-privacy-policy/trackingtechnologies/
Tên Cookie ckid,
cktst,
dph,
fbh0,
gcma,
impx,
itk,
ph,
rmxc
Nguồn Adara (.yieldoptimizer.com)
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm
Để biết thêm thông tin về việc Adara sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://adara.com/privacy-promise/
Tên Cookie BAIDUID
Nguồn Baidu
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie)
Để biết thêm thông tin về việc Baidu sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
http://ir.baidu.com/phoenix.zhtml?c=188488&p=privacy
Tên Cookie CMBMP,
PYID,
SessionID
Nguồn IPinYou
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie) được lưu giữ cho đến 2 năm
Để biết thêm thông tin về việc IPinYou sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
http://en.ipinyou.com/privacy
Tên Cookie _*_
Nguồn TripAdvisor
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie).
Để biết thêm thông tin về việc TripAdvisor sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy
Tên Cookie B
Nguồn Yahoo
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Loại Cookie bền vững (persistent cookie).
Để biết thêm thông tin về việc Yahoo sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
Tên Cookie gid,
tone
Nguồn Geniee Inc (.gssprt.jp)
Mục đích Các Cookie này dùng để đưa quảng cáo phù hợp với quan tâm của bạn trên những trang web khác và để theo dõi các giao dịch bạn thực hiện trên trang www.peninsula.com
Các thông tin khác Cookie bền vững.
Để biết thêm thông tin về việc Geniee Inc sử dụng thông tin của bạn như thế nào, xin xem trang
http://en.geniee.co.jp/privacy/

Các đối tượng chia sẻ nội vùng (“Flash cookies”)

Ngoài những Cookie nêu trên, chúng tôi còn dùng Các đối tượng Chia sẻ Nội vùng (Shared Objects), còn gọi là ‘’Flash cookies’’. Các Cookie này dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng, ví dụ như bằng cách lưu lại chọn lựa ưu tiên và cài đặt của bạn (chẳng hạn cài đặt âm lượng/chặn tiếng và liên quan đến nội dung hiệu ứng động trên trang web). Các đối tượng Chia sẻ Nội vùng tương tự như Cookie trình duyệt nhưng chúng có thể lưu trữ các dữ liệu phức tạp hơn là các tệp văn bản đơn giản. Tự riêng chúng thì không thể làm gì được với các dữ liệu trên máy tính của bạn. Cũng như các Cookie khác, chúng chỉ có thể truy cập các thông tin có thể nhận biết là cá nhân mà bạn đã cung cấp trên một trang web, và không thể bị truy cập từ các trang web khác. Để biết thêm về Flash cookie và cách tắt chúng, xin xem trang này http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Tiêu ngắm e-mail giao thức HTML

Các E-mail của chúng tôi có thể chứa một ‘’điểm ảnh tiêu ngắm web’’ để xem các email của chúng tôi đã được mở và xác nhận bất cứ các cú nhấp chuột vào các đường dẫn trong E-mail đó. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để xác định qúy vị quan tâm E-mail nào của chúng tôi hơn, hoặc để xem những người dùng không mở E-mail có muốn tiếp tục nhận E-mail nữa không. Điểm ảnh sẽ được xóa khi bạn xóa E-mail. Nếu không muốn điểm ảnh được tải về thiết bị, bạn nên chọn nhận E-mail bằng dạng thức văn bản đơn giản hơn là dạng thức HTML.

Dùng địa chỉ IP và nhật ký web

Chúng tôi có thể dùng địa chỉ IP và loại trình duyệt của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, để quản lý Trang Web và cải tiến dịch vụ. Địa chỉ IP là một mã số xác định máy tính của bạn trên mạng internet. Địa chỉ IP của bạn cũng có thể được dùng để thu thập thông tin nhân khẩu khái quát.

Chúng tôi có thể dò tìm địa chỉ IP để xác định bạn truy cập từ miền nào (ví dụ google.com) để đánh giá nhân khẩu học khách hàng chính xác hơn.

Chính sách Cookie không bao gồm trang web của các bên thứ ba

Xin lưu ý rằng chính sách Cookie này không áp dụng, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thực hiện bảo mật thông tin của các trang web bên thứ ba có thể kết nối với Trang Web của chúng tôi.

Các thay đổi về chính sách Cookie

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie này và khuyến khích bạn thỉnh thoảng xem lại chính sách để cập nhật cách chúng tôi dùng cookie như thế nào. Chính sách cookie này được cập nhật lần cuối vào
Ngày 17 tháng 5 năm 2018