BIỂU GIÁ

HẠNG HỘI VIÊN 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG GHI CHÚ
HỘI VIÊN TOÀN THỜI GIAN 3.000.000
VND
7.200.000
VND
12.500.000
VND
21.400.000
VND
Ra vào toàn bộ
HỘI VIÊN BAN NGÀY 2.000.000
VND
4.400.000
VND
7.100.000
VND
12.500.000
VND
Thời gian ra vào, Thứ hai-Thứ sáu 6:00-16:30
(Ngoại trừ cuối tuần và ngày lễ)
KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG 2.800.000
VND
6.300.000
VND
10.600.000
VND
18.300.000
VND
Ra vào toàn bộ
RIÊNG MÔN BÓNG QUẦN 1.800.000
VND
4.500.000
VND
7.500.000
VND
13.200.000
VND
Ra vào Sân bóng quần và phòng thay đồ
RIÊNG MÔN LEO NÚI 1.800.000
VND
4.500.000
VND
7.500.000
VND
13.200.000
VND
Ra vào Khu leo núi và phòng thay đồ
CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG HỒ BƠI 1.800.000
VND
4.500.000
VND
7.500.000
VND
13.200.000
VND
Được sử dụng hồ bơi và phòng thay đồ

Đăng ký hội viên theo nhóm và theo gia đình xin liên hệ để biết thông tin.

Vé cho khách Cho thuê & Lớp học Miễn phí
Khách thăm 300,000 VND Vợt bóng quần 80,000 VND Khăn, tủ khóa, đồ vệ sinh, thảm yoga, chỗ để giày, chỗ để vợt, bóng, ván tập bơi
Tập vé 4,500,000 VND
(gồm 20 lần ra vào)
Lớp bóng quần 200,000 VND
Khách hội viên 250,000 VND Lớp Yoga 200,000 VND
Trẻ em dưới 16 tuổi 200,000 VND
Riêng môn leo núi 100,000 VND

Biểu giá

HẠNG HỘI VIÊN HỘI VIÊN TOÀN THỜI GIAN
1 THÁNG 3.000.000VND
3 THÁNG 7.200.000VND
6 THÁNG 12.500.000VND
12 THÁNG 21.400.000VND
GHI CHÚ Ra vào toàn bộ
HẠNG HỘI VIÊN HỘI VIÊN BAN NGÀY
1 THÁNG 2.000.000VND
3 THÁNG 4.400.000VND
6 THÁNG 7.100.000VND
12 THÁNG 12.500.000VND
GHI CHÚ Thời gian ra vào, Thứ hai-Thứ sáu 6:00-16:30
(Ngoại trừ cuối tuần và ngày lễ)
HẠNG HỘI VIÊN KHÁCH THUÊ VĂN PHÒNG
1 THÁNG 2.800.000VND
3 THÁNG 6.300.000VND
6 THÁNG 10.600.000VND
12 THÁNG 18.300.000VND
GHI CHÚ Ra vào toàn bộ
HẠNG HỘI VIÊN RIÊNG MÔN BÓNG QUẦN
1 THÁNG 1.800.000VND
3 THÁNG 4.500.000VND
6 THÁNG 7.500.000VND
12 THÁNG 13.200.000VND
GHI CHÚ Ra vào Khu leo núi và phòng thay đồ
HẠNG HỘI VIÊN RIÊNG MÔN LEO NÚI
1 THÁNG 1.800.000VND
3 THÁNG 4.500.000VND
6 THÁNG 7.500.000VND
12 THÁNG 13.200.000VND
GHI CHÚ Ra vào Khu leo núi và phòng thay đồ

Đăng ký hội viên theo nhóm và theo gia đình xin liên hệ để biết thông tin.

Vé cho khách
Khách thăm 300,000VND
Tập vé 4,500,000VND
(Gồm 20 lần ra vào)
Khách hội viên 250,000VND
Trẻ em dưới 16 tuổi 200,000VND
Riêng môn leo núi 100,000VND
Cho thuê & Lớp học
Vợt bóng quần 80,000VND
Lớp bóng quần 200,000VND
Lớp Yoga 200,000VND
Miễn phí
Khăn, tủ khóa, đồ vệ sinh, thảm yoga, chỗ để giày, chỗ để vợt, bóng, ván tập bơi

Tờ rơi